affald

Hvordan skal affaldet sorteres? Hvor skal batterierne hen, når de er løbet tør for strøm? Jo mere, man genbruger, jo bedre for miljøet og klima.