Quiz: Kan du sortere julens affald korrekt?

Skal gavepapiret sorteres som papiraffald, og hvilken skraldespand skal den ødelagte glaskugle i? Tag Samvirkes store juleaffaldsquiz og få svar på, om du kan sortere julens affald korrekt

Kommunerne har forskellige regler for affald

I 2022 blev alle affaldsfraktioner ensrettet i Danmark. Det betyder at alle kommuner skal indsamle de samme slags affald. Ikke alle kommuner er i fuld gang med affaldssortering, enkelte har fået dispensation til at begynde senere. Kommunerne kan samtidig have forskellige regler for, hvordan affaldet skal håndteres netop hos dem. I quizzen har vi taget udgangspunkt i, hvordan man gør i flertallet af kommunerne.

 

Hvorfor skal affald sorteres forskelligt?

Når du har afleveret affaldet på genbrugsstationen, er affaldet kommunens ejendom. Alle kommuner har aftaler med firmaer, der skal modtage affaldet. I nogle tilfælde betaler firmaerne kommunerne for at måtte hente eksempelvis metalaffaldet, i andre tilfælde betaler kommunen en virksomhed for at hente og forarbejde en bestemt affaldsfraktion.

Aftalerne kan være forskellige og dermed indeholde forskellige regler for, hvad der må være i spanden eller hvor "forurenet" affaldet må være med ting, der ikke helt præcist er det, der bør være i spanden eller containeren. Kommunernes forskellige aftaler og regler er indrettet sådan, at mest muligt affald genanvendes på den mest økonomiske måde.