Madaffald: Må jeg bruge en almindelig plastikpose i stedet for den grønne?

I mange kommuner er det helt ok at bruge en anden plastikpose til madaffald end de grønne – hvis du f.eks. er løbet tør. Mens madaffaldet bliver til biogas, bliver plastikposerne nemlig i langt de fleste kommuner sorteret fra og brændt – uanset hvad de er lavet af. Den grønne farve skal imidlertid være med til at afhjælpe fejlsortering, og reglerne om poser er derfor forskellige kommunerne imellem.

Uanset farve: Alle plastikposer sorteres fra madaffaldet

Kan man bruge en almindelig affaldspose eller en udtjent plastikindkøbspose til madaffald, hvis f.eks. rullen med de grønne poser er sluppet op? Teknisk set er det ikke noget problem for de anlæg, der behandler dine æbleskrog og aftensaftensmadsrester og sørger for, at de bliver til grøn energi. Det fortæller Bruno Sander Nielsen, der er faglig direktør i Biogas Danmark. For uanset om posen er grøn, sort eller hvid, og uanset om den er lavet af almindelig, genanvendt, biobasseret eller bionedbrydelig plastik, vil den blive sorteret fra på et såkaldt forbehandlingsanlæg og brændt som restaffald. Først herefter bliver madaffaldet, der nu er renset for plastikposer og evt. andre urenheder, sendt videre til et biogasanlæg og forvandlet til biogas og grøn gødning.

NB: Københavns Kommune skiller sig ud i forhold til ovenstående. Her er man siden oktober 2022 begyndt også at bioforgasse de frasorterede bionedbrydelige plastikposer. Da de nedbrydes langsommere end madaffaldet, sker det i et  seperat system (Artiklen er opdateret med denne information d. 21-03-2023). Læs mere her på Københavns Kommunes hjemmeside. 

Hvis du bruger dine egne poser til madaffald

Tænk på klimaet og brug tynde poser med et lavt CO2-aftryk. F.eks. poser lavet af genbrugsplastik eller plastik baseret på biomasse, som f.eks. sukkerrør eller majs. Den gamle udtjente indkøbspose, som alligevel er på vej i skraldespanden, kan også fint tjene som affaldspose. Undgå desuden at bruge poser af andre materialer end plastik, da det kan skabe problemer på forbehandlingsanlægget eller forringe biopulpen. Husk også at tjekke reglerne på din kommunes hjemmeside. 

Kilder: Faglig direktør i Biogas Danmark, Bruno Sander Nielsen, Kommuneservice- og kommunikationschef hos AffaldPlus Niels Damsgaard og Miljøprojekt nr. 2082 (Miljøstyrelsen 2019)  

Forskellige regler fra kommune til kommune

Alligevel understreger mange kommuner og affaldsselskaber på deres hjemmeside, at man skal bruge de grønne poser til madaffald, mens andre lader det være op til borgeren selv. Det viser en rundtur på et udsnit af landets kommuners og affaldsselskabers hjemmesider. Herunder ses en række eksempler på de formuleringer, der er brugt:

 

  • Herning Kommune: Hvis du ikke har mulighed for at hente nogen af vores poser, eller en anden posestørrelse passer bedre i dit affaldssystem, står det dig frit for at anvende den pose, der passer dig bedst. Det eneste krav er, at posen IKKE må være bionedbrydelig, og den skal være i et tyndt materiale.
  • Odense Kommune: Obs. Man må gerne benytte egne poser, f.eks. hvis størrelsen på de grønne poser ikke passer til det system, man har inde i sit køkken.
  • Arwos (Aabenraa Kommune)Er manglen akut på grønne poser, kan du benytte en vilkårlig pose. Eks. dem du bruger til dit restaffald.
  • Sorø KommuneDu behøver ikke at bruge de udleverede poser - alle typer plastposer kan bruges. 
  • Refa (Lolland-Falster og øerne)Du behøver ikke benytte de udleverede poser til madaffald. Du må gerne benytte dine egne poser. Vi gør dog opmærksom på, at poserne skal være fremstillet af plastik og må ikke være bionedbrydende plastikposer.
  • Københavns Kommune: Madaffald skal altid sorteres i de udleverede grønne bioposer.
  • Gentofte Kommune: Madaffald skal altid sorteres i grønne poser.
  • Tønder Forsyning (Tønder Kommune)Det er vigtigt, at man kun bruger de udleverede grønne poser til madaffald, så skraldemanden kan se,  at beholderen er korrekt sorteret. Hvis beholderen vurderes fejlsorteret, får man en fejlseddel af skraldemanden.
(Artiklen fortsætter efter annoncen)

En års madaffald giver grøn energi til 78 brusebade

Det giver rigtig god mening at sortere dit madaffald (også kaldet bioaffald), så det kan blive til biogas, som f.eks. kan laves om til elektricitet, eller bruges i fjernvarmenettet. Smider din husstand 223 kg madaffald ud om ugen - hvilket svarer til omkring 5 halvfyldte poser med madaffald - giver det på et år energi til omkring 78 brusebade. Restproduktet fra bioforgasningen udbringes på landbrugsjord som gødning. Gødningen indeholder vigtige næringsstoffer, som nu er tilbage i naturens kredsløb.

Kilde: Københavns Kommune (klik her for at læse mere)

Grøn farve for at undgå fejlsortering

Når mange kommuner pointerer, at madaffald skal i grønne poser – og at de i øvrigt ikke må bruges til andet end madaffald, som det også nævnes mange steder – er en forklaring, at farven er med til at understøtte korrekt sortering og på grund af signalværdien i den grønne farve. Det siger Niels Toftegaard, der er kommunikationschef i Dansk Affaldsforening, som er en interesseorganisation bestående af en lang række kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.

Ud over, at de fleste naturligt kobler den grønne farve med madaffald, har poserne ofte påtrykt et æbleskrog – det samme symbol, som også sidder på affaldsbeholderen til madaffald og vises på plakaten i affaldsskuret, der forklarer om korrekt sortering. Det er altså en del af et sprog, der skal hjælpe os alle sammen med optimal genbrug af ressourcerne, kan man sige. Og som det fremgår af eksemplet fra Tønder Kommune i artiklen her, kan det altså i nogle kommuner udløse en anmærkning fra renovationsarbejderen, hvis man ikke brugere de grønne poser efter forskrifterne.

Sorteringsanlæg i Aalborg genkender farven på posen

I Aalborg findes det eneste såkaldte farvesepareringsanlæg i Danmark. Anlægget, som kommer i drift i 2024, registrerer farven på affaldsposerne og sørger på den måde for, at grønne poser sendes til bioforgasning. I Aalborg Kommune vil det altså være en nødvendighed, at borgerne bruger grønne poser til madaffaldet, for at processen fungerer.

Kilde: Nordværk (aav.dk)

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Kritik af bionedbrydelige plastikposer

De bionedbrydelige poser til madaffald, som anvendes i nogle kommuner, har været under kritik i medierne, fordi de kan sætte sig fast i forbehandlingsanlægget og trevle og i sidste ende havne på bondemandens mark. I en rapport fra 2019 fraråder Miljøstyrelsen brugen af bioposer, da de ”… skaber problemer i forbehandlingsprocessen, og en større andel af bioplasten havner i biopulpen”.

Læs om forskellen på biobaseret og bionedbrydelig plastik her på plastindustriens hjemmeside

Kilder: Miljøprojekt nr. 2082 (Miljøstyrelsen 2019), affaldplus.dk og tv2east.dk

Læs mere om