Skal man skrue låget af syltetøjsglasset, inden det kommer i glascontaineren?

Glas med syltetøj, syltede agurker, rødbeder eller vinflasker har tit et metallåg, men hvad gør man med låget, når glasset skal i glascontaineren? Samvirke har gravet, og det viser sig, at svaret ikke er helt enkelt
Hånd slipper marmeladeglas til genbrug

Det er ikke lige nemt at gennemskue, om du skal aflevere det tomme marmeladeglas uden låg, eller om du må lade metallåg sidde på glasset. 

Glas er nærmest perfekt til opbevaring af madvarer

Glas er fantastisk til opbevaring af madvarer: Glas afgiver ikke smag, holder altid tæt, sikrer lang holdbarhed, og det er nemt at se, hvad der er i glasset. Metallåget er med til at sikre fødevarernes holdbarhed.


Glas og metal har masser af fordele – men det er dyrt i energi, når man skal producere nyt glas eller nyt metal. En tommelfingerregel siger, at man sparer op mod 95 procent af energien, når man genanvender metallet fra et metallåg til et ny låg, og man sparer godt 55 procent af energien, hvis man kan omsmelte brugt glas til nye glas frem for at nyproducere glas.
Sørger du for at genanvende glas og metal, sparer du på energien og ressourcerne, hvilket i sidste ende er en fordel for både klimaet og miljøet.


Hver dag smider danskerne tusindvis af glas til genanvendelse. Men hvad gør man med metallåget på glasset fra de syltede agurker eller marmeladen? Og hvad med skruelåget fra vinflasken? Må man blot lade det sidde?
 

Måske kan du lade låget sidde, måske kan du ikke

Om låget må blive siddende, afgøres af din adresse. For selvom alle kommuner efterhånden følger reglerne om, at vores affald skal sorteres, må kommunerne selv bestemme hvordan.
 

Samvirke har tjekket sorteringsvejledningerne i alle 98 kommuner, og det er svært af finde en klar linje

  • 44 kommuner siger, at metallåget gerne må sidde på syltetøjsglasset, når du afleverer til genanvendelse
  • 39 kommuner siger, at glas og låg skal sorteres hver for sig
  • 15 kommuner oplyser ikke klart, hvordan et syltetøjsglas skal afleveres, når glasset er tomt
     

I de 15 kommuner, hvor der ikke klart oplyses, om glas og låg kan afleveres sammen, er det oftest blot beskrevet ‘glas skal afleveres i glascontaineren’ – låg er ikke nævnt under hverken glas eller metal.
 

Se på Samvirkes kort herunder, hvad du skal gøre, når du afleverer glasset fra syltetøj, syltede agurker eller babymaden på glas. Kortet er opdateret i juni 2024.

 

Årsagen til, at du ikke behøver skille glas og metallåg i en række kommuner, er, at når glascontaineren er blevet tømt, ender glasaffaldet på et stort genanvendelsesanlæg, hvor man kan fjerne metallåg, på samme måde som andre genstande, der ikke er glas, bliver fjernet fra resten. Efterfølgende bliver glasset vasket, så det kan genanvendes.
I andre kommuner er du så heldig, at de nye affaldsspande gør det nemt for dig. I eksempelvis Odense indsamles glas og metal i samme spand, fortæller Morten Glasius, der er kommunikationsmedarbejder hos Odense Renovation.
”Her i Odense skal glas og metal afleveres i samme rum i affaldsbeholderen. Så metallåg må gerne blive på glasemballagerne, men man må faktisk også gerne skrue det af – det skal jo samme sted hen.”

Så meget glas bliver indsamlet

Glas udgør 8% af det samlede affald, der bliver indsamlet til genanvendelse. I 2021 blev der indsamlet 138.511 tons glas.

Kilde: Danmarks Statistik