Affaldssortering: Find ud af, hvad der er pap, og hvad der er papir

Hvis du gerne vil sortere dit papiraffald, er det nyttigt at vide, hvor affaldet skal smides hen. Herunder kan du læse, hvilke papirtyper, der skal i papircontaineren, og hvilke der skal i papcontaineren.

Har du ikke mulighed for at sortere skrald, hvor du bor, kan du altid indlevere dit pap, papir, glas og andet på nærmeste genbrugsstation.

Se, hvad vi ellers skriver om: #genbrug, #affald og #affald