10 ting du IKKE skal sortere som plastik - og 5 overraskende ting du skal

Der er stadig forskel på, hvordan man sorterer plastikaffald i Danmark. Men vi har samlet en række ting af plast, du ikke skal lægge i plastikcontaineren
Skraldespand foran skraldevogn med plastik i

Det kan være svært at gennemskue, hvad der skal sorteres som plastik, og hvad der ikke skal. Foto: Per Morten Abrahamsen, Videncentret Bolius.

Når du skal sortere plastikaffald fra din husholdning, er det vigtigste råd: Tjek din kommunes hjemmeside. Her finder du en guide til affaldssortering, hvor du kan se, hvad der skal i plastcontaineren, og hvad der ikke skal.

 

Se altid efter benævnelsen "bionedbrydeligt plastik". Er produktet lavet af bionedbrydeligt plastik, skal det smides ud som restaffald, da vi ikke har anlæg til at håndtere bionedbrydeligt plastik i Danmark. 

10 ting du ikke skal putte i plastikcontaineren

 1. Gamle, hullede gummistøvler og utæt regntøj

  Begge dele kan indeholde PVC. De fleste steder skal det derfor afleveres til deponering på genbrugspladsen. Enkelte steder kan man genbruge PVC, så tjek din kommunes regler.

   

 2. Plastiklegetøj, der indeholder mekanik

  Alt plastiklegetøj, der er strøm- eller batteridrevet og indeholder en eller anden form for elektronik, skal sorteres som elektronik. Er der batterier i, skal de sorteres som farligt affald.

   

 3. Margretheskål, der er revnet

  Din gamle Margretheskål er lavet af melamin, så den skal ikke sorteres som plastik, men som restaffald. Det gælder også, hvis du har grydeskeer eller andet køkkenservice, der er lavet af melamin.

   

 4. Tomme håndsprit-flasker

  Selv om håndspritflasken er tom, kan der godt sidde små spritrester i, og det gør flasken brandfarlig. Derfor skal den sorteres som farligt affald.

   

 5. Smørbakker, chipsposer, vatpinde eller kaffekapsler, der har et metalfolielåg, metalfilm eller et andet materiale end plastik i sig

  Når en beholder eller en emballage indeholder et andet element end plastik, eller et materiale, du er i tvivl om, hvad er, er det altid bedre at sortere det som restaffald. For hvis produktet ikke er af plastik, kan det forstyrre sorteringen af hele plastik-containerens indhold (fordi sorteringsanlægget måske ikke kan håndtere det), og så kan det ikke genanvendes. Hvis der er rene plastikdele, som du kan skille fra de andre elementer, kan du selvfølgelig sortere disse som plastik.

   

 6. Toiletbørster, opvaskebørster, og tandbørster

  Når dit plastikaffald bliver sorteret, er der altid et menneske inde over et eller andet sted i processen, fordi en del af sorteringen foregår manuelt.

  Derfor skal meget uhygiejniske ting – som fx din toiletbørste - sorteres som restaffald. Mange af disse børster er i øvrigt også sammensat af flere forskellige materialer – endnu en grund til, at de skal i restaffald.

   

 7. Hundelorteposer og bleer med indhold

  Hundelorteposen er måske nok af plastik, men er der indhold i, skal den selvfølgelig sorteres som restaffald. Det samme gælder alle former for bleer, selv om de skulle være lavet af et plastikmateriale. Igen skal du tænke over, at et andet menneske er ind over sorteringen af dit plastikaffald.

   

 8. Flamingo og presenning

  Mange antager, at flamingo og presenning skal sorteres som plastik, fordi begge dele er lavet af plasttyper. Men ingen af delene må sorteres som plastik. Små stykker flamingo kan du putte i dit eget restaffald, og større stykker kan nogle steder stilles til storskrald eller afleveres i særlige flamingo-containere på genbrugsstationen. Presenninger skal afleveres til deponering på genbrugsstationen, hvis de indeholder PVC – og ellers i containeren med stort brændbart. Tjek, hvad der præcist gælder i din kommune.

   

 9. Flasker og beholdere til skrappe rengøringsmidler eller insektbekæmpelse

  Selv om din afløbsrens eller myregift er i en plastikflaske, skal det sorteres som farligt affald, fordi der kan være rester af de skrappe midler i. Så er der et faresymbol på flasken, skal den sorteres som farligt affald. Du må dog gerne lægge plastflasker og -beholdere med orange kryds eller udråbstegn - fx opvaskemiddel - i plastbeholderen.

   

 10. Kasserede afløbsrør og tagrender

  Gamle afløbsrør, tagrender eller andre byggematerialer af plastik kan indeholde PVC. De fleste steder skal det derfor afleveres til deponering på genbrugspladsen. Enkelte steder kan man genbruge PVC, så tjek din kommunes regler.

LÆS OGSÅ: De 10 værste ting, du kan smide i skraldespanden.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

 

Nye regler for indsamling af skrald

 

*Kommunerne skal som udgangspunkt sørge for, at der er etableret ordninger for indsamling af husholdningsaffald, som er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens krav (med nye nationale, fælles kriterier for sortering af affald) senest d. 1. juli 2021. Kommunen kan dog, hvis det er nødvendigt, søge dispensation fra denne frist – maksimalt frem til 31. december 2022.

Kommuner, der i dag indsamler metal, glas og hård plastik i samme ordning har dog helt frem til 1. januar 2025 til at udfase denne ordning. Kort sagt betyder det altså, at du kan opleve forskellige sorteringskriterier for affald i kommunerne frem mod 2025.

Når det kommer til plastik, betyder det blandt andet, at nogle kommuner stadig sorterer hård og blød plastik hver for sig, mens andre sorterer dem sammen. Og at nogle kommuner accepterer plastik i alle farver i plastik-containeren, mens andre kommuner fx ikke kan håndtere sort plastik heri.

5 overraskende ting, du SKAL putte i plastcontaineren

 1. Omslag til cd’er og dvd’er

  Har du gamle omslag til cd’er og dvd’er, må de faktisk gerne sorteres som plastik. Men husk lige at tage cd/dvd og papiret ud. Husk dog, at hvis du bor i en kommune, hvor man stadig skelner mellem hård og blød plast, skal du skille den hårde plastikkasse fra den bløde omslagsplastik.

   

 2. Plastflasker – med og uden pant

  Når man er vant til at pante flasker, kan det virke forkert at smide den slags flasker i plastikcontaineren. Men det er helt okay. Og ønsker du ikke at pante dine flasker, kan pantflasker faktisk også smides i plastikcontaineren.

   

 3. Mayonnaise- og ketchupflaske af plastik

  Plastikemballage, der har indeholdt fødevarer, skal normalt tømmes og skylles så godt som muligt, inden det sorteres som plastik. Men når det gælder plastikflasker og beholdere, der har været mayonnaise, ketchup, dressing eller lignende i, kan du ikke rengøre dem for alle rester uden at skulle skære dem op. Dem må du dog godt sortere som plastik alligevel – fordi resterne er lukket inde.

   

 4. Bobleplast

  Indpakningsplastikken, der kan give de små sjove smæld, er plastik og derfor helt ok at putte i plastikcontaineren. (Se faktaboks *)

   

 5. Plastlåg fra kartoner og andet

  Når du står med en beholder, flaske eller karton, der består af flere forskellige materialer, er du måske tilbøjelig til bare at smide den i restaffaldet. Skruer du plastiklåget af, kan det selvfølgelig sorteres som plastik - og vær opmærksom på, at i en del kommuner skal hele kartonen fra mælk, fløde og andre mejeriprodukter i plastikbeholderen. 

LÆS OGSÅ: Sådan indretter du affaldssortering i hjem.