Lader du låget sidde på mælkekartonen?

Mange mælkekartoner har skruelåg, men skal låget blive på kartonen, når du sorterer kartonen til genanvendelse? Rene Jensen, der er afdelingsleder på Nordværk, giver dig svaret
3 kartoner med mælk og juice står på køkkenbord

Lad helst låget sidde på kartonen, når du sender den til genanvendelse - så øger du sandsynligheden for, at låget bliver til ny plastik

Skal låget sorteres som plastikaffald?

Kartoner med skruelåg er praktiske, når du skal hælde mælken op i glasset, men hvad skal der ske med det lille låg af plastik, når kartonen er tom og på vej til genanvendelse sammen med alle de andre kartoner fra mad- og drikkevarer?

Instinktivt vil mange smide låget i spanden med plastikaffald, men det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning, fortæller Rene Jensen, der er afdelingsleder hos Nordværk, der håndterer affald for borgerne i en række nordjyske kommuner:

»Plastiklågene er ofte helt små. Hvis du sorterer lågene for sig og smider dem ud med plastikaffaldet, når du afleverer mælkekartonen til genanvendelse, risikerer du, at lågene ender med at blive brændt på energianlægget.« 

 

 

Løse plastiklåg falder af sorteringsbåndet

Forklaringen på, at lågene måske ender i energianlæggets store forbrændingsovn, skal findes i lågenes liden størrelse. Når plastikaffaldet ankommer til Nordværk, bliver indholdet af skraldespandene med plastikaffald tømt ud på et stort sorteringsbånd, hvor plastikaffaldet kører forbi en laserstråle, der identificerer den enkelte plastiktype, så de forskellige slags plastik kan sorteres hver for sig.

»Et låg fra en mælkekarton eller en karton med yoghurt er så lille, at det risikerer at ryge af sorteringsbåndet. Ryger låget af båndet og ender på gulvet, bliver det samlet sammen med det affald, der skal brændes,« forklarer Rene Jensen.

Lad låget sidde på kartonen

En husstand smider i gennemsnit 165 kartoner fra mælk eller yoghurt ud hvert år, og når kartonerne rammer Nordværk, bliver de samlet sammen, presset til store baller, inden de sendes til et behandlingsanlæg i Sverige. På anlægget bruges vand og forskellige stoffer til skille papirfibrene og den plastik, der er indvendig i en mad- og drikkekarton, fortæller Rene Jensen.

»Anlægget er optimeret til at skille de forskellige dele ad. Lader du låget sidde på kartonen, ender låget også i Sverige, hvor de kan sortere det fra og bruge det til råmateriale til genbrugsplastik.«

Lader du plastiklåget sidde på mælkekartonen, er der derfor størst sandsynlighed for, at låget ender som genanvendt plastik i et nyt produkt.

Kommunerne er ansvarlige for at udarbejde vejledninger til borgerne om, hvordan affaldet skal sorteres i den pågældende kommune. Nogle kommuner kan derfor have formuleret et andet råd. Alle kartoner ender dog for nuværende på samme anlæg i Sverige, hvor de sagtens kan sortere låg fra karton. 

Affald bliver til energi

Kender du også udtrykket "småt brændbart"? Måske får du indtrykket af, at affaldet så bare går op i røg - men sådan er det slet ikke. Det affald, der ikke kan genanvendes, ender som oftest på et anlæg, hvor affaldet bliver til energi. Når affaldet brændes, bruges den varme røg til at opvarme vand til 2 forskellige formål: 

- først bruges det varme vand til at drive en turbine. Turbinen producerer elektricitet

- det varme vand bruges bagefter til at opvarme vand til fjernvarme, så boliger og virksomheder kan få varmt vand i radiatorer og haner

Læs mere om