Stop medicinspild – husk at aflevere medicinresterne på apoteket

Medicin kan skade både menneskekroppen og naturen, hvis medicinresterne ender de forkerte steder. 40% af danskerne ved ikke, at medicinrester skal afleveres på apoteket. Du kan være med til at øge medicinsikkerheden og mindske miljøbelastningen. Samvirke viser dig, hvordan
Apoteker modtager medicin til destruktion

Du bør altid aflevere medicin, du ikke skal bruge, og medicin der er udløbet, på apoteket. Du kan smide æsker og glasflasker til genanvendelse sammen med resten af dit affald. 

Medicinrester skal ikke i skraldespanden

Hovedpinepiller, øjendråber, hostesaft og blodtryksmedicin. Når indholdet ikke skal bruges længere, er det nærliggende at smide både emballage og indhold i skraldespanden, men medicinrester bør ikke ende i skraldespanden, lyder det fra Peter Thøgersen, der er politisk konsulent i Pharmadanmark og har arbejdet på et apotek i mere end 10 år:

»Medicin skal bortskaffes korrekt. Får man ikke bortskaffet medicinen korrekt, kan det ende i de forkerte hænder, og tager man medicin, man ikke har fået ordineret eller har brug for, kan man tage skade af det. Ender medicinrester i vasken eller i naturen, forurener det grundvandet, og både mennesker og naturen tager skade, hvilket er en anden af grundene til, at man skal aflevere medicinrester på apoteket.«

 

Skyller du antibiotika ud, kan du øge medicinresistensen

Medicinspild kan have forskellige årsager, dog er der især 4 årsager, der går igen, fortæller Peter Thøgersen:

»Når man er i gang med den indledende behandling med blandt andet blodtryks- eller astmamedicin, forsøger man sig frem for at finde den rigtige type medicin og den rigtige dosis. Det betyder, at mange skifter medicin et par gange – og så står der måske et halvt fyldt glas eller ligger en ubrugt blisterpakning derhjemme. Medicin kan også have overskredet holdbarhed, ligesom mange oplever, at de står med en større mængde medicin, hvis en af deres pårørende går bort.«

Herudover opstår der ofte et vist spild, når behandlingen med medicin stopper. Det er nemlig ikke altid, at det er muligt at finde pakker, der passer præcist med det antal tabletter, man skal tage i en given periode, ligesom der nemt kan være rester af for eksempel flydende antibiotika, når det bliver udskrevet til børn. Antibiotika til børn doseres efter vægt, og der vil derfor tit være noget tilbage, når behandlingen er slut.

Ny kampagne sætter fokus på medicinspild

40% af danskerne ved ikke, at de ikke må smide medicinrester ud i skraldespanden. I stedet skal de aflevere medicinrester på apotekerne.

Bag kampagnen for at mindske medicinspild står Pharmadanmark, Lægeforeningen, Gigtforeningen, Danmarks Apotekerforening og Ældre Sagen.

Piller i blisterpakning i pose

Du bør altid aflevere medicin, du ikke skal bruge, og medicin der er udløbet, på apoteket. Du kan smide æsker og glasflasker til genanvendelse sammen med resten af dit affald. 

På samme måde tilhører morfin, kemoterapi og medicin, der kan være fosterskadende, den farligere kategori. Men det betyder ikke, at hvis man blot afleverer den farlige medicin på apoteket, kan man være lidt mere sløset med resten af resterne fra medicinskabet. 

»Udgangspunktet er, at ingen medicinrester bør ende i skraldespanden eller blive skyllet ud i håndvasken. Er du i tvivl, så tag dine medicinrester med på apoteket. Lovgivningen siger, at apotekerne er forpligtet til at tage mod medicinaffald,« siger Peter Thøgersen.

Går du på apoteket med dine medicinrester, skal du aflevere resterne til personalet i en gennemsigtig pose, så de kan se, at der kun er medicin i posen. Skal du aflevere nåle fra eksempelvis kanyler eller diabetesmåleinstrumenter, skal det ske i en forseglet kanylebeholder eller anden fast boks. 

De eneste piller, du må smide i skraldespanden derhjemme, er vitaminpiller og kosttilskud. 

Shampoo, solcreme og blodtryksmålere er ikke medicinaffald

Har du købt din solcreme eller din shampoo på apoteket, er der ikke grund til at aflevere en rest på apoteket. Solcreme og shampoo er ikke medicinske produkter og skal derfor ikke behandles som medicinaffald, fortæller Peter Thøgersen:

»Kosmetiske produkter, lusemidler og plejeprodukter skal i langt de fleste tilfælde behandles som almindeligt husholdningsaffald. Ofte kan emballagen afleveres til genanvendelse.«

Har du købt din blodtryksmåler på apoteket, skal den heller ikke retur til apoteket, når den er udtjent. En blodtryksmåler skal smides ud samme sted, som du gør med resten af dit elektronikaffald.

En anden undtagelse er batterier til høreapparater. Tidligere modtog apoteket batterier fra høreapparater til destruktion, men sådan er praksis ikke længere. De skal blot afleveres samme sted som alle andre batterier. 

Smid emballagen ud hjemme

Afleverer du medicinrester på apoteket, bliver alt, du afleverer, sendt til destruktion. Tag derfor eksempelvis papæsker af medicinen og bortskaf selv tom emballage. Sortér det efter kommunens anvisning. Du må ikke tømme glas med flydende medicin som antibiotika eller hostesaft i vasken og så smide glasset til genbrug. Disse glas skal afleveres på apoteket med restindholdet.

Har du tømt et glas med for eksempel hovedpinepiller eller vitaminpiller, skal den tomme emballage ikke retur til apoteket. Det gælder også tomme inhalatorer.  

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Injektionspenne kan genanvendes

Er du diabetespatient, har Novo Nordisk lanceret en indsamling af insulinpenne, så glasset og plastikken i pennen kan genanvendes. Insulinpennene skal afleveres i en pose for sig selv på apoteket, dvs. adskilt fra det øvrige medicinaffald. Nålene skal stadig afleveres særskilt. Læs mere på www.returpen.dk

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Husk, at medicin har en udløbsdato

Madvarer har en udløbsdato – det har medicin også! Medicinens udløbsdato afhænger af den dokumentation, producenten har for nedbrydelsen af det aktive stof. Producenten skal derfor kunne dokumentere, at lægemidlets effekt og kvalitet ikke er forringet i holdbarhedsperioden.  Over tid kan en række medicinske stoffer ændre sig eller miste virkningen, og du vil så ikke længere opleve, at eksempelvis en hovedpinepille afhjælper smerter.

Læs mere om