Podcast: Nu skal mælkekartonen genbruges

De mere end 1 milliard kartoner, danskerne hvert år får mælk, yoghurt, tomater og andre madvarer i, er en kæmpe genbrugsressource. Men i stedet for at genanvende kartonerne, som det er tilfældet i flere andre EU-lande, brænder vi dem af i Danmark. Det skal der laves om på. I denne udgave af Samvirke Mellem Linjerne fortæller journalist Kristian Herlufsen om, hvordan vi i løbet af de næste år skal til at sortere kartonner fra det øvrige husholdningsaffald, så de kan få nyt liv.
Mælkekartoner og andre kartoner ved siden af hinanden. Den foreste er i brand.

Mælkekartoner og andre kartoner til flydende madvarer kan ikke komme i papbeholderen, fordi de typisk er belagt indvendigt med plastik eller alufolie for at forhindre, at indholdet flyder ud.   

Find »Samvirke Mellem Linjerne« på iTunes SpotifyPodimo eller der, hvor du normalt hører dine podcast.

Danmark i bund

Danmark indtager en absolut bundplacering, når det handler om genanvendelse af mælkekartoner og andet kartonemballage. Faktisk genbruger vi kun under 1 procent af kartonerne, og det er udelukkende takket være Fredericia Kommune, der som den eneste kommune i Danmark indsamler mælkekartoner separat. De resterende 99 procent bliver brændt af og lavet om til varme og elektricitet. Men i løbet af få år skal alle danskere i gang med at sortere mælkekartoner og andre kartoner for sig, så de kan blive genanvendt. Hør journalist Kristian Herlufsen fortælle, hvorfor vi ikke har tradition for at genbruge kartoner i Danmark, og give bud på, hvordan vi skal håndtere vores husholdningsaffald i fremtiden.

Læs mere om