Podcast: Har du heller ikke lyst til børn?

Antallet af barnløse danskere ser ud til at stige de kommende år, viser fremskrivninger. Og noget tyder på, at flere og flere frivilligt vælger børn fra. Årsagerne kan være alt fra individuel frihed og selvrealisering til bekymring for fremtiden og politiske motiver eller - ganske enkelt - manglende lyst. Men samtidig er det måske også blevet sværere at finde en partner at få børn med? Alt dette taler vi om i denne udgave af Samvirke Mellem Linjerne, som desuden indeholder interviewklip med en frivillig barnløs, en sognepræst og en parterapeut

Find »Samvirke Mellem Linjerne« på Apple PodcastSpotifyPodimo eller der, hvor du normalt hører dine podcast.  

Baby græder

Omkring hver 5. kvinde bosat i Danmark, der i dag er i begyndelsen af 30’erne, kan være barnløs som 45-årig, viser en fremskrivning.  

Større åbenhed over for fravalg af børn

Historisk har barnløse og enlige været set på som en form for sociale tabere i et samfund, hvor alt er bundet op omkring familien, men det er ved at ændre sig. Selvom barnløshed fortsat er meget tabubelagt, og kvindelighed stadig i høj grad er bundet op på moderskabet, er der så småt ved at komme en større åbenhed over for ideen om friviiliigt at vælge børn fra, vurderer sociologer.

Årsagerne til frivillig barnløshed kan være alt fra individuel frihed og selvrealisering til bekymring over klimakrise og coronaepidimi - eller ganske enkelt manglende lyst. Sidstenævnte årsag gælder for musiker Dorte Hartman, som du kan høre udtale sig i denne episode af Samvirke Mellem Linjerne. For hende har barnløsheden samtidig fået en politisk dimension: Hun vil gerne gøre op med paradigmet om, at en kvindes ypperste måde at realisere sig selv på og blive lykkelig, er gennem fødsel og forplantning. 

Hør desuden sognepræst, journalist og debattør Sørine Gotfredsen forklare, hvorfor hun mener, det er en pligt at få børn. Og få psykolog og parterapeut Heidi  Agerkvists bud på, hvorfor det måske er blevet sværere at finde en partner, som man kan lave de der børn børn med. 

Læs mere om