Sådan sorterer du affaldet korrekt

Du skal sortere dit affald i 10 fraktioner, uanset om du er hjemme, på arbejde eller på ferie i den anden ende af landet. Samvirke guider dig til, hvordan du sorterer affaldet rigtigt
Affalssortering

Madaffald

Rester fra aftensmaden, mad, der har ligget lidt for længe i køleskabet, trætte blomsterbuketter og brugte kaffefiltre skal du smide ud som madaffald. Fraktionen til madaffald er beregnet til alle madrester uanset type. Du må ikke smide cigaretskod, aske og fødevareemballage med ud i madaffaldet. Har du en skyrbakke med kedelige skyrrester, er det altså kun skyren, der må smides ud som madaffald.

Papir

Aviser, magasiner, reklamer og aflagte kvitteringer, papirark og kuverter skal du smide ud som papiraffald. Ens for alt papiraffald, der må smides ud i papirfraktionen, er, at papiret skal være rent og tørt. Papir, der enten er vådt eller beskidt, kan rådne og blive angrebet af svamp, og det vil give problemer i genanvendelsen. Står du f.eks. med en våd avis, skal den smides ud som restaffald. Karton, bøger, gave- og bagepapir må ikke smides i papirfraktionen.

Pose eller ej?

Pap, papir, metal, plast og glas skal tømmes direkte ud i affaldsbeholderen. Har du samlet dit affald i en pose i husholdningen, skal du altså tømme posens indhold i beholderen. Smider du en lukket pose med indhold ud i affaldet, risikerer affaldet at blive sorteret fra, fordi sorteringsanlæggene ikke kan åbne poserne automatisk. Mad- og restaffald skal du til gengæld beholde i posen, og du skal binde knude på posen for at mindske lugtgener og risiko for rotter.

Pap

Papkasser, toilet- og køkkenruller, tomme æggebakker og kartonemballage skal du smide ud som papaffald. Du må kun smide pap ud som papaffald, hvis det er tørt og rent. Ellers kan det rådne og blive angrebet af svamp. Undgå at smide pizzabakker, bøger, gavepapir, plastbelagt pap og mad- og drikkekartoner ud som plastaffald. Selvom mælke- eller tomatkartonerne er i pap, skal de smides ud i fraktionen med mad- og drikkekartoner.

Glas

Konservesglas, tomme vinflasker, glasskår og drikkeflasker uden pant skal smides ud som glasaffald. Sørg for at tømme glasemballagen for drikke- og madrester, og tag låget af hvis muligt, inden du smider glasset ud. Glassets farve har ingen betydning, og du skal ikke pille mærkaten af inden udsmidning. Glasfraktionen er beregnet til alle typer glas med undtagelse af medicinglas, kemikalieflasker, spejle, ildfast glas og elpærer.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Metal

Konservesdåser, drikkedåser uden pant, stanniol, foliebakker og aflagte gryder og pander skal smides ud som metalaffald. Fraktionen til metalaffald er egnet til mindre metalgenstande, der hovedsageligt består af metal. Når du smider metalemballage ud som metalaffald, skal emballagen være skrabet ren for madrester. Du må ikke smide kaffekapsler med kaffe, metal med kemikalier, gas- og sprayflasker eller metal med elektronik eller batterier ud som metalaffald.

Batterier og småt elektronik sorteres for sig

Batterier og småt elektronik hører under farligt affald, men skal sorteres i 2 separate kategorier. Batterierne må maksimalt veje 500 gram. Småt elektronik er f.eks. apparater med ledning, solceller eller batterier, der ikke kan tages ud, eltandbørster, fjernbetjeninger, elektronisk værktøj, opladere eller barbermaskiner. Genstandens ydre dimension må maksimalt være 50 cm. Læg batterier og småt elektronik i hver sin lukkede pose på låget af skraldespandene, og kommunen vil afhente poserne med resten af det sorterede affald. Du kan også aflevere poserne på en genbrugsstation.

Plast

Emballager, flasker uden pant, indkøbs- og fryseposer, folier, film og udtjente plastprodukter som legetøj og service skal smides ud som plastaffald. Kan emballagen skilles ad, skal det gøres inden sortering. Fødevareemballagen skal tømmes for indhold. Bøtten til italiensk salat skal altså skrabes ren, og brødposen tømmes for krummer. Plast, der indeholder farlig kemi, PVC, elektronik eller metalfilm, skal ikke smides ud som plast.

Mad- og drikkekartoner

Kartoner til mad og drikkevarer skal smides ud i fraktionen til mad- og drikkekartoner. Kartonerne skal primært bestå af karton, men må også indeholde andre materialer som plast og metal. Sørg for at tømme kartonerne for indhold, inden du smider dem ud. Du må ikke smide pizzabakker, emballage af flere materialer eller plastbelagt pap ud til affaldet med mad- og drikkekartoner.

Farligt affald

Farligt affald indeholder stoffer eller kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis ikke affaldet bliver sorteret og behandlet korrekt. Farligt affald kan være klorholdige rengøringsmidler, maling, gødning, plantegift fra husholdningen, neglelak og spraydåser. Du kan ofte genkende farligt affald på, at det er markeret med et faremærke. Undgå at smide affald, der kan være til fare under behandlingen af affaldet, ud som farligt affald (kanyler, fyrværkeri og skarpe genstande).

Restaffald

Affald, der ikke kan genbruges eller genanvendes, skal smides ud som restaffald. Restaffaldet er f.eks. pizzabakker, gavepapir, bleer, støvsugerposer, cigaretskod, chipsposer, kattegrus, snavset papir og pap og hygiejnebind. Er du i tvivl om, hvad der skal ske med dit affald, skal du smide det i restaffaldet. Dog må du ikke smide kemikalier, elektronik, batterier, elpærer og affald, der kan være skadeligt for genanvendelsen, miljø og sundhed, ud som restaffald.

Tekstil

Træder i kraft 1. januar 2022. Miljøministeriet har endnu ikke udarbejdet retningslinjerne for sortering af tekstiler.