Høj fødselsvægt: Hvad betyder det senere i livet?

Børn med høj fødselsvægt bliver klogere og mere tillidsfulde, men har samtidig øget risiko for overvægt og diabetes. Helt sådan kan man selvfølgelig ikke stille det op, men kigger man på statistikker og studier på området, viser der sig klare sammenhænge. Vi har samlet nogle eksempler her.
Stor baby bliver badet

Drenge vejer i gennemsnit 3570 g og piger 3449 g ved fødslen. Man definerer en normal fødselvægt til mellem 2,5 og 4 kg.  

Klogere

Forskere fra Københavns Universitet publicerede i 2017 et studie, der viser, at nyfødte med en fødselsvægt på mellem 3,5 og 4 kg statistisk set bliver mere intelligente som voksne end andre. Der er altså tale om babyer i den høje ende af området for normalvægt, som er defineret til mellem 2,5 og 4 kg. Er fødselsvægten over 4 kg, ses ikke tilsvarende en yderlige stigning i intelligens – tværtimod begynder kurven her at knække og gå en lille smule ned, konstaterer forskerne.       

Øget risiko for overvægt   

Flere undersøgelser har vist, at en  høj fødselsvægt øger risikoen for overvægt senere i livet. Et af studierne blev publiceret i 2015 i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og Steno Diabetes Center. Her blev 1.473 deltagere fra Grønland målt og vejet. Resultatet viste, en tydelig sammenhæng mellem høj fødselsvægt og et højt BMI samt en større taljeomkreds senere i voksenlivet.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Øget risiko for diabetes og hjerte-kar-sygdomme

Ligesom med overvægt har man længe vidst, at en høj fødselsvægt er forbundet med forøget risiko for at udvikle type-2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme senere i livet. Måske overraskende ses den samme forøgede risiko også ved en lav fødselsvægt.    

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Højere tillid til andre

Forskere ved Aarhus Universitet påviste i 2015 en sammenhæng mellem høj fødselsvægt og større tillid til andre i voksenlivet. I studiet analyserede forskerne fra Aarhus Universitet data på 1.214 danskere, som har deltaget i det europæiske forskningsprojekt The European Social Survey, hvor de blandt andet blev spurgt om, i hvor høj grad de mente, man generelt kan stole på folk ud fra en 11-trins skala. Det viste sig, at jo højere fødselsvægt deltagerne havde, jo mere tilbøjelige var de til at vælge tal i den høje ende af skalaen. Samme billede gjorde sig gældende, da forskerne kiggede på data fra et andet forskningsprojekt – Danish Longitudinal Survey of Children – hvor 3.300 deltagere på 15 år havde besvaret samme generelle spørgsmål om tillid.    

Senere seksuel debut

De århusianske forskere undersøgte også, om der var en sammenhæng mellem fødselsvægt og seksuel debut blandt de 3.300 15-årige deltagere i forskningsprojektet Danish Longitudinal Survey of Children. Resultatet viste, at deltagere med høj fødselsvægt i mindre omfang end resten havde haft deres seksuelle debut på det tidspunkt, undersøgelsen blev fortaget. 

Mindre impulsive

Forskerne fra Aarhus Universitet fandt et tredje interessant resultat i deres studie. Blandt de 3.300 15-årige deltagere i forskningsprojektet Danish Longitudinal Survey of Children viste der sig en sammenhæng mellem høj fødselsvægt og en mindre impulsiv og udfarende adfærd. Det skal tilføjes her, at det ikke var de unge selv, men derimod deres forældre, som blev bedt om at vurdere, i hvor høj grad deres børn var impulsive og udfarende.

Kilder: videnskab.dk, Birth Weight and Intelligence in Young Adulthood and Midlife, Birth Weight and Social Trust in Adulthood: Evidence for Early Calibration of Social Cognition, Statens Institut for Folkesundhed, Rigshospitalet og graviditet.dk.

Læs mere om