Forebyggende parterapi er for alle

Næsten halvdelen af alle danskere bliver skilt, og det er alle forundt at have udfordringer i parforholdet. For at komme udfordringerne i forkøbet er flere danskere begyndt at benytte sig af forebyggende parterapi

Parforholdet har stor betydning for vores trivsel

Forskning viser, at parforholdet er noget af det, der har allerstørst betydning for vores trivsel. Er der problemer i parforholdet, så påvirker det vores evne til at koncentrere os på arbejdet, og hvordan vi generelt fungerer i dagligdagen. Ifølge Tea Trillingsgaard, der er lektor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet og forsker i forebyggende parterapi, er der de seneste år opstået et øget ønske om og opmærksomhed på at gøre noget godt for sit parforhold. Hun peger på et generationsskifte som en årsag til dette:

»De, der indgår i parforhold og stifter familie i dag, har – for en større dels vedkommende selv oplevet, at deres forældre er gået fra hinanden, og har den erfaring, at familien ikke nødvendigvis er stabil af sig selv. De tager ikke den varige relation for givet – det er yngre generationer ved at erkende.«

 

  • Forebyggende parterapi har typisk en kort varighed a for eksempel to samtaler om året. Her fokuseres der på at løse konkrete udvalgte problemer og fremme de positive ting i parforholdet.
  • Traditionel parterapi bruges ofte til par, der har et højt konfliktniveau, som skal bringes ned. Traditionel parterapi kræver ofte flere dybdegående samtaler end forebyggende parterapi.

 

Mange kommer sent afsted til traditionel parterapi

Hvis der er tale om den traditionelle parterapi, så er der en tendens til, at folk kommer ret sent. Her handler det ofte om at få et meget højt konfliktniveau bragt ned. Parrene har ofte gået med deres problemer i flere år, og det kan der være mange grunde til. Blandt andet er det dyrt, hvis man skal komme mange gange, der kan være tabu forbundet med parterapi samt praktikaliteter såsom at få børnene passet. Dog er det begyndt at blive mere legitimt at tage hånd om sit parforhold og bruge parterapi som et redskab og ikke sidste udvej før skilsmissen. Flere og flere gør det, og udbuddet af både almindelige former for parterapi og forebyggende parterapi vokser.

 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Se forebyggende parterapi som det årlige tjek hos tandlægen

Erkendelsen af, at familien ikke nødvendigvis er stabil af sig selv, tror Tea Trillingsgaard, er en af grundene til, at flere og flere par har fået øjnene op for forebyggende parterapi som en metode til at få taget hånd om de mindre ting i tide, inden de vokser sig store og dermed bliver sværere at få redt ud. Forebyggende parterapi har typisk en kort varighed. Det kan for eksempel være det forskningsbaserede tilbud »Par-tjek«, som består af 2 samtaler a halvanden times varighed en gang om året. Tea Trillingsgaard sammenligner forebyggende parterapi med en tur til eftersyn hos tandlægen.

»Man kan sammenligne forebyggende parterapi med jævnlige tandlægeeftersyn. Hvis man går til tandlæge en gang om året, så opdager tandlægen måske et begyndende hul, som er ret nemt at reparere. Hvis man venter med at gå til tandlæge, til hullet giver tandpine, så kræver det måske rodbehandling, og så er der pludselig ikke meget tilbage af tanden,« forklarer Tea Trillingsgaard.

 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Er der gået hverdag i parforholdet?

Tea Trillingsgaard påpeger to kategorier af problemer i et parforhold. Den ene er, når de negative ting fylder for meget. Man bebrejder eller misforstår hinanden, konflikter eskalerer, og der opstår skænderier. Den anden er, når de positive ting fylder for lidt. Her forsvinder nærheden, intimiteten, gnisten og lidenskaben. Nogle gange oplever par begge dele, altså både for mange konflikter og en manglende intimitet, men de kan også opleve at skændes meget, uden at intimiteten er forsvundet, og omvendt.

 

Problemer opstår, når forholdet ikke prioriteres 

Begge typer af problemer kan opstå, fordi man kommer for langt fra hinanden. Det kan skyldes hverdagens mange gøremål, pligter og rutiner. Man glemmer at finde stunder til at forbinde sig med hinanden og opleve noget nyt sammen. Den afstand, der opstår, kan give anledning til skænderier, fordi man ikke forstår hinanden lige så godt, når man er kommet på afstand af hinanden.

 

Hvordan får jeg min partner med i parterapi? 

Der er som regel en, der opdager behovet for hjælp før den anden, og hvis den ene synes, der er behov for hjælp, så er der nok behov, selvom den anden kan tage lidt længere tid om at reagere. Tea Trillingsgaard uddyber:

»Hvis man gerne vil have sin partner engageret i en fælles indsats for parforholdet, så kan det hjælpe at præsentere det for sin partner ved at sige »vi har et problem sammen«, frem for »du er et problem for mig«, hvor man tvinger sin partner i en forsvarsposition. Den bedste måde at indlede samtalen er altså, at man fortæller om sin egen oplevelse af et fælles problem, hvorefter man giver plads til partnerens perspektiv og lytter.«

 

3 ting, I selv kan gøre:

Tea Trillingsgaard plejer at sige, at pasningsvejledningen til et godt parforhold er identisk med den, der følger, når man får en hund.

 

  1. Tilstrækkelig med tid og nærvær – på daglig basis.
  2. Stimulerende aktiviteter – uden for matriklen, det er ikke nok med en tur i haven.
  3. Ros og positiv opmærksomhed – minimal brug af straf, kritik og skældud.

Læs mere om