Finansordbogen hjælper dig til at forstå ordene i banken

Ord som kurtage, stiftelsesprovision og morarente kan være svære at forstå. Find svar på, hvad de mest almindelige ord i bankverdenen betyder.

Kontrakter og papirer fra banken er fyldt med ord, vi ikke normalt bruger. Få forklaringen på ord som kurtage, anfordring og nominel rente

Anfordring

En opsparingskonto kan fungere på flere måder. Du kan ofte få en lidt højere rente, hvis du binder pengene i lidt længere tid uden at kunne hæve frit på din konto – eller du kan få en opsparingskonto, hvor du på ethvert tidspunkt kan hæve de penge, du har brug for. Den sidste konto – altså en konto uden binding på, hvordan og hvornår du kan hæve, kaldes en anfordringskonto.

Effektive rente

Er der den faktiske, årlige forrentning af for eksempel en gæld. Den effektive rente indeholder også renters rente. Gælder det obligationer beregnes den effektive rente på baggrund af den aktuelle kurs på obligationen, den direkte rente og antallet af årlige terminer. Køber du til en femprocentsobligation til en kurs under 100, er den effektive rente højere end fem procent.

Gebyr

Et gebyr er typisk en engangsomkostning, som banken kan pålægge dig for at levere en ydelse – for eksempel på oprettelsen af et lån eller en kredit.

Hovedstol

Hovedstolen er det samlede beløb, som du skylder banken på et givent tidspunkt. Et låns hovedstol er typisk summen af det beløb, du har fået udbetalt plus gebyrer, du skal betale for at oprette lånet. Låner du 200.000 til en bil, betaler 2000 kroner for at banken kan få pant i bilen og 500 kroner i gebyr, er lånets hovedstol 202.500 kroner.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Indlån

En indlånskonto er typisk en konto, hvor du sparer op. En indlånskonto kan også være den konto, hvor din løn går ind. Bankerne har typisk mange forskellige navne for kontoformer, hvor du kan sætte penge ind.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Kassekredit

En kassekredit er oftest en løbende kredit – altså en mulighed for at trække penge uden at du henvender dig i banken, så snart aftalen om kreditten er indgået. En kassekredit er typisk et stående lån, og der er ikke en aftale om en fast nedbringelse med et bestemt beløb hver måned.

Kurtage

Ordet er afledt af det franske ord courtier, der betyder mægler. Kurtage er et vederlag, som betales til fx et pengeinstitut eller et børsmæglerselskab i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. Kurtagen er et gebyr på en procentdel af handlens værdi. I Danmark er det typisk enten en fast pris eller et gebyr på 0,3-0,7 %.

Nominel rente

Se under Pålydende rente

Overtræksrente   

En rente, du betaler, hvis du overtrækker din konto. Overtrækker du din kassekredit, er overtræksrenten ofte et tillæg til den rente, du allerede betaler på kassekreditten.

Pantebrev

Et pantebrev er bankens sikkerhed for et lån. Banken har altså pant i en ting (fx et hus eller en bil) i forbindelse med, at de har lånt dig penge. Det betyder, at banken har sikret sig penge, den dag, ejendommen eller bilen sælges – eller kan pålægge dig at sælge ejendommen eller bilen, hvis du ikke betaler renter og afdrag på gælden.

Pålydende rente

Er den rentesats, som typisk er oplyst på bankens prisliste. En børneopsparing kan have en pålydende rente på 4 % om året, men hvis der tilskrives renter 4 gange om året, er den rente, der tilskrives årligt, reelt lidt højere. Den pålydende rente kaldes også den nominelle rente.

Termin

Banker opererer med forskellige tidsperioder – også kaldet terminer. Du skal for eksempel betale af på gælden med en vis ydelse pr. termin – eller der tilskrives renter hver termin. En termin er typisk 1 måned, 1 kvartal eller 1 år. Altså: Du skal betale af på gælden hver måned, hver 3 måned eller hvert år. Eller du får tilskrevet renter til din opsparing med et vist mellemrum. 

Tinglysning

Låner du penge til fx et hus, en lejlighed eller en bil, skal det pantebrev, banken har i din ejendom eller din bil, tinglyses. En tinglysning betyder, at det registreres og gøres offentligt, at banken har pant i din ejendom eller andet  – og dermed kan stille krav, hvis du ikke betaler renter og afdrag til tiden.

Ydelse

En ydelse er det beløb, du skal betale hver termin. En ydelse betaler rente, provision og afdrag på gæld.

ÅOP – Årlige omkostninger i procent

Begrebet Årlige omkostninger i procent (ÅOP) er en form for kilopris på lån. ÅOP indeholder samtlige omkostninger, du skal betale for at låne penge, og ÅOP indeholder dermed dine udgifter til for eksempel renter, til stiftelsesgebyr og provisioner i lånets løbetid.
Har et lån på 100.000 kroner en ÅOP på 5 %, så ender du med at betale i alt 105.000 kroner tilbage til banken. Jo lavere ÅOP er, jo lavere er den samlede udgift i forhold til de penge, du har lånt.
Det er lovpligtigt at oplyse ÅOP, når man udlåner penge.