Corona: Sådan skal du lufte ud for at mindske risikoen for smitte

Husk at lufte ud – det mindsker risikoen for at blive smittet med corona. Men hvor længe og hvor meget skal man lufte ud? Og er der forskel på, hvor meget du bør lufte ud, når du er alene, i forhold til hvis du har haft nogen på besøg?

Corona smitter gennem partikler, som ender i luften, hvis en smittet ånder, hoster eller nyser. Når du lufter ud, fortynder eller udskifter du luften i rummet og mindsker dermed risikoen for smitte.

Se, hvad vi ellers skriver om: #corona, #indeklima, #sygdom og #sundhed