Derfor lever optimister længere

Optimisme beskytter os både mod livets barske realiteter og fungerer som en katalysator for udvikling i tilværelsen, når vi for eksempel skal vælge uddannelse eller stifte familie. Faktisk kan en optimistisk tilgang til livet ligefrem betyde ekstra leveår, viser forskning

Få hele artiklen læst op. Klik på 'PLAY' herunder ...

Optimister lever længere

»Det har jeg ikke prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert.« 

Sådan lyder et af de mest kendte Pippi Langstrømpe-citater. Og på trods af, at hun faktisk aldrig har sagt denne sætning*, fortjener den sin status. For noget tyder på, at den elskelige Astrid Lindgren-karakter med sin optimisme udtrykker meget mere end blot en charmerende barnlig ukuelighed. Ja, faktisk er fejlcitatet måske intet mindre end koden til et langt liv. 

I hvert fald konkluderede forskere fra Boston University i 2019 på baggrund af et studie med mere end 50.000 deltagere, at optimister i gennemsnit lever længere end andre. 

Og den skulle være god nok, vurderer lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet Jesper Dammeyer, som kalder studiet for solidt. 

»Optimisme er generelt hjælpsomt i forhold til at klare livets udfordringer. Når vi bliver ramt af modgang – og det gør vi jo alle sammen før eller siden – så er optimister generelt bedre til at håndtere og arbejde sig igennem det,« siger han. 

Optimisme har mange positive effekter    

Det er nok ikke det at tænke positivt i sig selv, der direkte bidrager til et længere liv, men snarere de positive afledte effekter. For eksempel er optimister som nævnt formentlig bedre til at håndtere stressede situationer. Og man ved, at stress øger risikoen for at udvikle og komme sig dårligere efter en række sygdomme. 

Optimisme optræder samtidig ofte sammen med personlighedstrækkene udadvendthed og åbenhed. Begge er træk, der ligeledes skaber gode forudsætninger for et sundt og langt liv og for et stort og stærkt socialt netværk. Et godt netværk giver både praktisk og følelsesmæssig støtte, hvilket igen er med til at modvirke mental og fysisk sygdom. 

Har man alligevel fået tillagt sig en usund livsstil eller usunde vaner, som man ønsker at vriste sig fri af, ja så er optimismen også en nyttig følgesvend, siger Jesper Dammeyer. 

»Hvis man f.eks. ryger, drikker eller spiser for meget, så er optimisme og de relaterede personlighedstræk betydningsfulde i forhold til, om vi lykkes med at få en sundere livsstil. På den måde kan optimismen indirekte få en betydning for, hvor længe vi lever.«  

Optimistiske fugle

Studier af fugle har vist, at overoptimisme eller optimisme bias, som det hedder på fagsprog, også er repræsenteret hos dyr. Det har fået forskere til at fremsætte teorier om, at overoptimisme har betydning i forhold til overlevelse og til at få mange unger.

Optimisme er nødvendig for at overleve

Optimisme – og en vis grad af overoptimisme – er faktisk normalt og en forudsætning for at klare sig og klare sig godt i tilværelsen, forklarer Jesper Dammeyer. Eksperimenter viser, at de eneste mennesker, som faktisk er realistiske i forhold til sig selv og i forhold til, hvad livet kræver, er mennesker med depression. I psykologien kalder man det depressiv realisme. De fleste mennesker har altså med andre ord generelt en tendens til at overvurdere egne evner og undervurdere risiko i forhold til, hvad realiteterne viser. 

»For eksempel skal der en god portion optimisme til at kaste sig ud i at stifte familie. Når man står midt i det, finder man så ud af, hvor hårdt, anstrengende og dyrt det er at have børn, og hvor lidt man sover om natten. Man er simpelthen nødt til at overvurdere de positive sider for at kaste sig ud i det og kunne stå det igennem. Var man realistisk, ville mange jo nok lade være,« siger Jesper Dammeyer. 

Den samme logik gælder i forhold til for eksempel at tage en uddannelse, renovere et gammelt hus eller starte en virksomhed op, tilføjer han. 

»Vi undervurderer igen og igen, hvor mange omkostninger de projekter, vi er engageret i, indebærer. Men med optimismen lykkes det ofte alligevel, og de langsigtede gevinster er store. Igen kan det så aflæses i statistikkerne som ekstra leveår.«

Optimisme ligger – til dels – i generne

Nogle er mere optimistiske end andre – ligesom man kan være optimistisk på et område, men ikke et andet. Du ved sikkert selv, om du går til nye udfordringer som Pippi Langstrømpe, eller om du er mere bekymret for, om tingene nu går godt. Når det gælder vores personlighedsstræk, er omkring 50% bestemt af gener, mens de øvrige 50% procent skal tilskrives det miljø, vi er vokset op i og færdes i. 

Når babyer skal lære at gå og gang på gang vælter og slår sig, så er den medfødte optimisme en afgørende medspiller, for at det alligevel lykkes. Men forældrenes opmuntring til at være optimistisk er også afgørende, siger Jesper Dammeyer og fortsætter: 

»Det samme gør sig gældende i skolen. Når man skal lære at lave et regnestykke, er det afgørende, om optimismen enten bliver understøttet eller punkteret. Det kan have store konsekvenser, hvis sidstnævnte er tilfældet.«

Vi bliver mere realistiske med alderen

Studier viser, at vi bliver mere realistiske med alderen. Det giver god mening, eftersom det især er, mens vi er unge og lægger grundstenene til vores liv, at vi har brug for at være ekstra optimistiske. Der kan være biologiske forklaringer på dette, men livserfaring spiller muligvis også ind.  

Kan man blive for overoptimistisk? 

Men kan man blive for optimistisk? Hvad for eksempel med de tilfælde, hvor både parforhold og økonomi går i vasken efter et lidt for optimistisk huskøb, som kræver markant mere arbejde end først antaget? 

Der findes masser af sådanne eksempler, hvor nogen har været lidt for urealistiske og slår sig på at tage en chance, konstaterer Jesper Dammeyer. 

»Men mange finder med deres optimisme en vej igennem kaosset. Så selvom man er overoptimist og knækker halsen i første omgang, så er optimismen jo også hjælpsom efterfølgende,« siger han. 

I nogle sammenhænge kan overoptimisme imidlertid være direkte uhensigtsmæssigt, f.eks. når unge mænd overvurderer deres evner bag rattet og undervurderer risikoen ved at køre for stærkt. Det er altså sundt at have en god portion optimisme med sig, men kun i de rigtige sammenhænge, konkluderer Jesper Dammeyer.

3 gode råd til at blive mere optimistisk

 1. Øv dig i at tænke optimistisk   ”Det kan jeg ikke finde ud af”, og ”det er nok for svært for mig” er eksempler på negative tanker, der spænder ben for optimismen. Stop tankerne, når de dukker op, og erstat dem i stedet med positive tanker som f.eks. ”Det kan jeg godt” og ”Det skal nok lykkes”. Mind også dig selv om de gange, hvor du har oplevet, at det er gået godt.

 2. Sæt overkommelige mål

   


  Kniber det med optimismen, kan det være en god idé at sætte overkommelige mål. På den måde er det lettere at få nogle gode succesoplevelser, som du fremover kan bygge din optimisme på. 

   
 3. Få støtte fra andre  Uanset om du skal holde en tale til din datters konfirmation eller bygge en carport, så er det en hjælp at få støtte fra andre, som er optimistiske på dine vegne med hensyn til at lykkes med opgaven. Hvis du omvendt er sammen med nogle, som er pessimistiske omkring opgaven, kan det smitte af på dig. Søg derfor opbakning hos mennesker i din omgangskreds, der kan indgyde optimisme.

Kilder: 

 • Lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet Jesper Dammeyer
 • Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women (pnas.org) 
 • Pippi - 75 år, fræk og fejlciteret

Læs mere om