Stammer cadmium i champignon fra jorden?

Der kan være cadmium i champignon, der dyrkes på marker. Det skyldes tidligere tiders brug af kunstgødning.

Cadmium i champignoner vil stamme fra jordbunden

?

Samvirke har tidligere beskrevet, at cadmium har tendens til at blive ophobet i champignon. Men forudsætter det så ikke, at der er cadmium til stede i jorden?
 

Jørgen Winther

Svar fra Leif Skibsted

Dyrkede champignon indeholder ikke betænkelige mængder af det meget giftige tungmetal cadmium, da champignon dyrkes på vækstmedier uden forurening.  

Champignon indsamlet på marker kan derimod have ophobet cadmium fra jordbunden. Normalt indeholder jordbunden ikke cadmium, men tidligere tids kunstgødning var ofte forurenet med cadmium. Cadmium nedbrydes ikke i jordbunden og er derfor en blivende forurening efter tidligere tids brug af ikke renset kunstgødning.

Omlægning til økologisk eller biodynamisk landbrug fjerner heller ikke denne type forurening. Kunstgødning, der i dag anvendes i Danmark, er ikke forurenet med cadmium.  

Leif Skibsted er professor emeritus i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet

Læs mere om