Sådan bliver dårlige naboer gode venner igen

Du kan få hjælp af en ekspert, hvis du er blevet uvenner med din nabo. Læs, hvordan I undgår at blive uvenner.

Prøv at forstå hinanden uden at skælde ud, og så er du godt på vej mod et bedre naboskab.

Få nogen til at hjælpe dig og din nabo, hvis I er uvenner

Det er svært at blive gode venner med naboen igen, hvis I først bliver uvenner. Men det kan lade sig gøre at stoppe fjendskabet.

Hids dig ned og få en tredjepart til at mægle mellem dig og naboen. Det er den bedste løsning, hvis konflikten først er eskaleret.

Få hjælp til at løse nabokonflikt 

Hvis du ikke får talt om konflikten, eller du f.eks. råber: "Rolig nu!" over hækken, uden der sker nogen ændring, kan konflikten eskalere. Du opgiver samtalen, fordi 'det jo ikke nytter noget'. Du begynder at tale med andre om naboen, eller der kører en indre film, hvor du ser naboen som fuldstændig umulig og uden for pædagogisk rækkevidde. 

- Du er nu i det røde felt, og det gør det svært selv at tage kontakt til naboen på en ordentlig måde. Når konflikten er eskaleret hertil, er det min erfaring og anbefaling, at det kan være konstruktivt at få støtte fra en upartisk tredjepart. Det kan være i form af konfliktrådgivning og/eller konfliktmægling, siger Jesper Bastholm Munk, underviser og mægler hos Center for Konfliktløsning.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Stop konflikten, inden den bliver alvorlig 

Den bedste løsning er naturligvis, at den konflikt, der kan gøre jer til uvenner, aldrig får ordentlig fat. 

- Min erfaring som konfliktrådgiver og mægler i nabostridigheder er, at det er vigtigt, at man både tager sig af sagen og relationen, hvis man vil prøve at håndtere konflikter og ønsker at nå mere holdbare løsninger, siger Jesper Bastholm Munk. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Lad være med at gætte på, hvad den anden mener 

- Med sagen mener jeg, at parterne bliver enige om, hvor skoen trykker. Tit gætter vi i stedet på, hvad konflikten handler om for den anden, og alt for ofte gætter vi forkert, siger Jesper Bastholm Munk. 

- Relationen handler om, hvordan vi strides, og hvad det gør ved os og forholdet mellem os. I konflikter kan forholdet mellem parterne ofte blive både forvirrende og ubehageligt. Den måde, vi håndterer konflikten på, er ofte afgørende for, hvordan konflikten udvikler sig, og om den fører til stagnation og fjendskab, eller om den fører til klarhed og velvilje, siger han. 

Tal med din nabo

Larmende børn på naboens trampolin kan være et af de irritationsmomenter, der får naboer til at toppes.

For Jesper Bastholm Munk er der en grundregel, der kan forebygge mange af de største konflikter mellem naboer. 

- Tag kontakt, og tal sammen, inden konflikten optrapper, siger han. 

- Lad mig give et eksempel: Jeres søn er på besøg. I snakker og griller i haven. Naboens børn hopper på trampolin inde ved siden af, mens de højlydt kommenterer, hvad de kan se i jeres have. Det er ikke første gang, de gør det, og du bliver mere og mere irriteret. Konflikten er ved at få godt fat i dig. Spørgsmålet er nu, hvad du kan gøre for at få fat i konflikten på en konstruktiv måde.

Få en nats søvn, inden du snakker med din nabo 

Ifølge Jesper Bastholm har det meget stor betydning, om du vælger den rigtige tid og det rigtige sted for dig og naboen, når I skal tale sammen. 

- Det er som regel ikke så klogt at smede, mens jernet er glødende. Der er tale om en meget vigtig samtale. Tæl til 2 eller til 10, eller endnu bedre: sov på det. Vent, til du har mere ro på. Det kan også være fint lige at forberede naboen på, at du gerne vil tale med ham og måske aftale, hvornår det passer jer bedst, siger Jesper Bastholm Munk. 

Forklar din nabo, hvordan du har det 

Når I først har fundet et godt tidspunkt at tale sammen på, er det meget vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvordan du får sagt det, du gerne vil sige. 

- Forsøg at beskrive så præcist som muligt hvad situationen handler om. I stedet for at sige: "I går aftes var dine unger helt ustyrligt", så kan du jo begynde med noget i retning af: "I går aftes, da dine børn hoppede på trampolinen...", siger Jesper Bastholm Munk. 

- Fortæl din nabo, hvordan tingene påvirker dig. Forsøg altid at blive på 'din egen side af hækken'. Forklar, at du bliver irriteret eller ked af det, fordi du godt kan lide at sidde i din have og tale med din familie. Det virker meget bedre end: "Nu holder du altså de unger i ro!" Det er altid nemmere for naboen at høre, når du forklarer, hvad der er vigtigt for dig i stedet for at lære ham noget om, hvad der burde være vigtigt for ham. Det er mindst lige så vigtigt at lytte som at tale. 

Forstå din nabo 

- Selvom du oplever, at det er naboen, der generer dig, er det vigtigt for samtalen og dialogen, at du prøver at forstå, hvad der er på spil for naboen. Hvordan der ser ud på deres side af hækken? Er de overhovedet klar over, at det generer dig? Arbejder moderen sent i en periode, mens faderen knokler med det huslige, og børnene passer sig selv? Find ud af, hvad situationen er, siger Jesper Bastholm Munk. 

- Forældrene har måske talt om, at de gerne vil se, hvordan I har anlagt jeres have, og nu har børnene fundet deres egen måde at komme i kontakt med jer? At ville forstå den anden er ikke det sammen som at acceptere, at sådan er det bare. Det er en måde at få kontakt og skabe større klarhed på. 

- For at det skal lykkes at løse konflikten, har det stor betydning, at der etableres kontakt mellem parterne - relationen. Ligesom problemet og konfliktens årsager - sagen - skal håndteres. Derfor er det vigtigt at tale ud fra egne behov og interesser samt at lytte for at forstå den anden. Det kan skabe bedre kontakt og kan bane vejen for, at parterne sammen kan finde konstruktive og kreative løsninger, siger konfliktmægleren. 

Konfliktrådgivning og konfliktmægling

Konfliktrådgivning er en samtale med den ene part i konflikten. Rådgiveren hjælper dig med at blive klar over, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du kan gøre for at få en ordentlig samtale med din nabo. 

Konfliktmægling er mellem parterne i en nabokonflikt. Det forgår ved et eller flere møder. Konfliktmægleren fungerer som mødeleder og hjælper parterne med at finde deres egne løsninger gennem dialog og forhandling. 

Læs mere om