Hvorfor hedder det en uddeler?

I Coop bruger man titlen "Uddeler" om butikschefen. Hvorfor?
?

Nu har jeg grublet og grublet. Hvoraf titlen uddeler i jeres butikker? Det stammer velsagtens tilbage fra andelsbevægelsens vugge? Men hvad er detaljerne i titlen? Håber på afklaring til mine andelsfæller og mig selv. 

Janus Gohr Mørk

Svar fra Kristian Herlufsen

Du har ret i, at udtrykket uddeler stammer helt fra brugsforeningsbevægelsens vugge. Brugsforeningerne blev startet ud fra en tanke om, at forbrugerne skulle gå sammen for at købe ordentlige varer til rimelige priser. Medlemmerne investerede i brugsforeningen og blev andelshavere. Efterhånden som foreningerne blev større i form af omsætning og medlemmer, blev der mange steder ansat en person til at stå for fælles vareindkøb og uddeling af varer og dividende, når året sluttede. Personen, der stod for denne uddeling, blev kaldt uddeleren – og den titel har overlevet og bruges stadig for butikslederen i Coops medlemsbutikker. 

Kristian Herlufsen er journalist på Samvirke og har ansvaret for de emner, der handler om forbrug og indkøb. Derudover er Kristian Herlufsen ansvarlig for dialog med læserne på Din Butik-siderne og på facebook.