Din bøf indeholder ikke GMO-rester, selvom koen har fået GMO-foder

GMO i foder nedbrydes, mens dyret fordøjer foderet. Derfor skal kød ikke mærkes med, at koen er blevet GMO-fodret

Alle seriøse undersøgelser bekræfter, at der ikke findes spor af genmodificeret materiale i dyrevæv, siger Jens Litske Petersen, der er specialkonsulent i Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen.

90% sojafoderprodukter til foder er genmodificerede

Danske slagtedyr fodres i stor stil med genmodificeret foder.

Ca. 90% af de sojaprodukter, der bruges til fodring af ikke-økologiske husdyr i Danmark, stammer fra genmodificeret soja, der især importeres fra Argentina.

Men det betyder ikke, at vi via kød får GMO ad bagvejen. 

Kød og væv indeholder ikke rester af GMO. Det nedbrydes under dyrenes fordøjelse.  Det fortæller Jens Litske Petersen, der er specialkonsulent i Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Ingen spor af GMO-rester i dyrevæv

Forbrugerne kan være helt sikre på, at der ikke er GMO-rester i kød fra GMO-fodrede dyr, siger Jens Litske Petersen.

”Alle seriøse undersøgelser bekræfter, at der ikke findes spor af genmodificeret materiale i dyrevæv.” Det er grunden til, at der ikke er EU-krav om mærkning af kød fra dyr, der har ædt GMO-foder. Det gælder i Danmark som i resten af EU, at alle fødevarer, der indeholder GMO, skal mærkes, men ikke kød fra dyr, der har ædt GMO-foder.

Forbrugere, der vil være sikre på at undgå kød fra dyr, der er fodret med genmodificeret foder, må spise kød fra økologiske dyr. Dyr i økologisk produktion må ikke fodres med genmodificeret foder. Dog må syge dyr få medicin, der er fremstillet ved hjælp af genmodificering. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Forbruget af sprøjtemidler stiger, når foder fremstilles med GMO

Der sker en kraftig stigning af sprøjtemidler mod ukrudt og insekter under dyrkningen af genmodificerede afgrøder i Nord- og Sydamerika. Det viser en undersøgelse fra Washington State University (2012). Merforbruget i 2011 var på 24% på grund af genmodificering.  Men det påvirker heller ikke kødet, fortæller Jens Litske Petersen.

Indhold af pesticidrester i genmodificeret foder kontrolleres

Fødevarestyrelsen fører løbende kontrol med indholdet af pesticidrester i foder, det gælder også for eksempel glyphosatrester i genmodificerede og ikke -genmodificerede sojamidler. Styrelsen kontrollerer også indholdet af pesticider i kød.

”Pesticidrester i foder på det danske marked ligger på et lavt niveau og udgør ikke en risiko for hverken dyr eller kød,” siger Jens Litske Petersen.

Det gælder også indholdet af glyphosat i sojaskrå fra genmodificeret soja, hvor indholdet af pesticider er højere end i ikke-genmodificeret soja. I sojaskrå  fra genmodificeret soja er indholdet af glyphosat lavt og under grænseværdien, fortæller Jens Litske Petersen.Forskere på Aarhus Universitet gennemfører i øjeblikket fodringsundersøgelser af glyphosats eventuelle virkninger på dyrs mikroflora i mave-tarm-systemet.