fugle

I Danmark findes mere end 400 forskellige fuglearter. Solsorten er den mest almindelige, men også stæren, der er kendt fra fænomenet sort sol om efteråret, er blandt de almindelige.