Hvornår må du gå på jagt?

I Danmark er der fastsat jagttid på nogle dyre- og fuglearter hvert år. Hovedparten af Danmarks 300 fuglearter og 50 arter af pattedyr er fredede hele året. Samvirke guider dig til, hvornår du må skyde alt fra rådyr og ænder til ræv og fasan.

I efterårsmånederne må du gå på jagt efter en række dyr i Danmark. Lister viser hvor og hvornår, du må sætte jagten ind. Andre arter er beskyttet mod jagt, ligesom der kan være forbud mod jagt på bestemte tidspunkter.

Fastsatte jagttider sikrer dyrene fred

Stilhed i skoven og nærhed med naturen. Flere og flere danskere svinger geværet over skulderen og går på jagt. Selvom lysten til at gå på jagt melder sig, må du ikke gå på jagt, når du vil. Naturstyrelsen har udgivet en jagtkalender, der giver dig svar på, hvornår du må gå på jagt. 

Jagttiderne for de enkelte dyr er nemlig fastsat, så dyrene får fred i yngletiden, hvor de har æg eller unger. Samtidig kan jagttiden indskrænkes i forhold til tidligere, hvis det viser sig, at bestanden falder. Jagttiden vil så genindføres, når der er kommet en levedygtig bestand. 

For de fleste arter gælder, at jagtsæsonen går fra september til januar. Dog er der den undtagelse, at det, man kalder sommerjagten på råbukke, går fra medio maj til medio juli. 

Sådan er jagttiderne

Andefugle: 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Generelle regler om jagtudøvelse

Er der ikke fastsat jagttid for arten, er den fredet hele året

Pattedyr og fugle, der er jagttid for, er fredede uden for jagttiden

Fredningen omfatter som udgangspunkt også æg, reder og yngel

Jagten må kun finde sted fra solopgang til solnedgang. Ænder må dog skydes, 1½ time før og efter solen har vist sig på himlen

Kilde: Naturstyrelsen

Jagt tilladt fra 1. september til nytårsaften 

 

 • Gråand
 • Blishøne 
 • Atlingand
 • Krikand
 • Spidsand
 • Pibeand
 • Skeand
 • Knarand

 

Jagt tilladt fra 1. oktober til 31. januar: 

Blandt andet: 

 

 • Grågås
 • Blisgås
 • Taffeland
 • Troldand
 • Canadagås
 • Edderfugl, han
 • Sortand 

 

Hønsefugle

 

 • Agerhøne 16. september til 15. oktober
 • Fasanhøne 1. oktober til nytårsaften
 • Fasanhane 1. oktober til 1. januar

 

Hovdyr og rovdyr

Jagt tilladt fra 1. september til 31. januar

 

 • Kronhjort
 • Dåhjort
 • Sikahjort
 • Vildsvin, orne
 • Ræv
 • Husmår

 

Jagt tilladt fra 1. oktober til 31. januar

 

 • Kronkalv og -hind
 • Då og -kalv
 • Råbuk*
 • Rå og -lam
 • Vildsvin, so og grise

 

*Råbukke kan dog også jages om sommeren i perioden 16. maj til 15. juli. 

Ud over de generelle regler for jagt findes der også særlige regler for bestemte geografiske områder. Især i Jylland og på de mindre øer er der særlige påbud for jagten på især rådyr og krondyr. Du kan se hele bekendtgørelsen med de særlige, geografiske jagttider hos Retsinformation

Du kan se samtlige dyr, der må jages i dansk natur, hos Naturstyrelsen. Du kan også se tidspunkterne i deres jagtkalender. 

Læs mere om