Hvornår må du gå på jagt?

I Danmark er der fastsat jagttid på nogle dyre- og fuglearter hvert år. Hovedparten af Danmarks 300 fuglearter og 50 arter af pattedyr er fredede hele året. Samvirke guider dig til, hvornår du må skyde alt fra rådyr og ænder til ræv og fasan.

I efterårsmånederne må du gå på jagt efter en række dyr i Danmark. Lister viser hvor og hvornår, du må sætte jagten ind. Andre arter er beskyttet mod jagt, ligesom der kan være forbud mod jagt på bestemte tidspunkter.

Se, hvad vi ellers skriver om: #natur og #fugle