Mød 9 udrydningstruede fugle – måske for sidste gang

Den danske Rødliste er en oversigt over cirka 13.300 dyre- og plantearter i Danmark, hvor arternes udbredelse vurderes. Og listen over truede arter er lang. Rigtig lang. Vi har samlet et overblik over de 9 fuglearter, der er kritisk truede og i tilbagegang.
Se, hvad vi ellers skriver om: #fugle, #dyr og #natur