Her trækker fuglene i efteråret

Der er god mulighed for at se en masse fugle trække over Danmark for tiden. Derfor giver vi dig her 5 steder med hjælp fra Daniel Palm Eskildsen fra Dansk Ornitologisk Forening, hvor du kan se fantastiske fugle trække sydpå.

Hvad skal du have med, når du vil se fugle?

Når man ser på fugle er det altid en god idé med en kikkert. Specielt hvis man gerne vil vide, hvad det er for nogle fugle, man kigger på. Derudover er det godt med en fuglebog eller en form for guide, der kan hjælpe dig til at finde ud af, hvilke fugle, du ser på. 

Dansk Ornitologisk Forening har en app kaldet DOFs fuglebog, der fungerer rigtig godt som guide, hvor du bladre igennem de forskellige fuglearter og høre deres kald. Derudover guider den dig også til steder, hvor det er rigtig godt at se fugle. 

Du kan downloade app'en via App Store her, 
og via Google Play her.

Gedser fuglestation

Ved Gedser Odde har Dansk Ornitologisk Forening en fuglestation, hvor man blandt andet kan se havfugle, småfugle og rovfugle. Gedser er blandt andet kendt for specielt mange edderfugle i oktober. Fuglestationen er bemandet året rundt, og her kan du opleve ornitologer ringmærke fuglene, hvilket vil sige, at fuglene får en ring om benet med informationer, så man kan følge dem på trækket. Hvis du vil se små- og havfugle, er det en god idé at stå tidligt op. Rovfuglene bruger derimod den varme opdrift, solen skaber, længere hen ad dagen, og derfor kan man godt se rovfugle fra formiddagen til ud på aftenen.

Adresse: Gedser Fyrvej 4, Gedser

Du kan læse mere om Gedser fuglestation her.

Blåvand fuglestation

En anden fuglestation, som Dansk Ornitologisk Forening har, ligger ved Blåvand. Her er der rig mulighed for at se fugle, der trækker langs Jyllands vestkyst i efteråret. Her ses ikke så mange rovfugle, men der er til gengæld masser af havfugle, der kommer flyvende ud over havet. Her er også sjældnere småfugle, der gemmer sig i krattet, både sjældne og mere almindelige arter som f.eks. lærker og viber. Blåvand er specielt populær i efterårsferien i oktober, hvor Dansk Ornitologisk Forening holder træf, og hvor man som nysgerrig også er meget velkommen. Da mange af fuglene trækker meget tidligt her, er det også vigtigt at stå tidligt op for at se dem.

Adresse: Fyrvej 81, Blåvand

Du kan læse mere om Blåvand fuglestation her.

Skagen fuglestation

Skagen er specielt kendt for deres store rovfugletræk, der foregår i foråret, men det er også et fantastisk sted at se på trækkende fugle i efteråret. Det skyldes, at der er rigtig mange fugle, der skal ud af Skagerrak. Man kan derfor både se småfugle i krattene og havfuglene ude over havet. På Skagen kan man også opleve såkaldte returtræk, som er fugle, der tror, de er fløjet forkert, og derfor flyver tilbage nordpå – indtil de altså indser, at de fløj rigtigt første gang, og så vender de ved Skagen. Dette kan svaler eksempelvis gøre.
Her er det også en god idé at komme tidligt på dagen, hvis du vil se fuglene. Der er også et oplevelsescenter i det Grå Fyr, hvor man kan få indblik i fuglenes trækruter og desuden komme op i fyret.

Adresse: Fyrvej 36, Skagen

Du kan læse mere om Skagen fuglestation her.

Stevns Klint Mandehoved, Højerup og Stevns fyr

En favorit blandt ornitologerne, og et af de bedste steder i Nordeuropa at spotte rovfugle på efterårstræk. Fuglene kommer fra nord mod Falsterbo i Sverige og samler mod til at tilbagelægge omkring 25 kilometers havstrækning, inden de når Stevns Klint. Det tager så fuglene ca. en halv time at flyve over mod Danmark, hvor man enten kan stå ved Mandehoved, Højerup eller Stevns Fyr, afhængig af hvordan vinden er. Noget fantastisk ved at stå ved Stevns fyr er, at rovfuglene kommer tæt ind over skrænten. Det gør de, fordi de har tabt noget af den opdrift over vandet, de ellers har vundet over land. På Stevns kan du desuden finde ynglende vandrefalke, der er verdens hurtigste fugl. Her behøver man ikke at stå tidligt op, da rovfuglene skal bruge solens varme som opdrift.

Du kan læse mere om Stevns Klint som træksted og finde rutevejledninger for Mandehoved, Højerup og fyret her.

Tøndermarsken Nationalpark Vadehavet

I Tøndermarsken kan man møde kæmpestore flokke af vandfugle og stære samt flokke på mange tusinde gæs og andre vadefugle. Fælles for mange af fuglene her er, at de trækker i en sydvestlig retning. Det er her, man kan opleve det kendte fænomen sort sol, som stærene skaber. Det skyldes for det første, at de opkoncentreres, og for det andet er det en flokfugl, som er glad for at færdes sammen i store antal. Når man ser de dansende bevægelser, som vi kender som sort sol, skyldes det, at stærene klumper sig sammen, blandt andet for at forvirre rovfuglene, der prøver at fange dem. Det er ikke altid sikkert, at man ser sort sol, men der er mange andre fugle at kigge på herude, og det kan anbefales at bruge en hel dag i Tøndermarsken.

Du kan læse mere om Tøndermarsken, samt finde rutevejledning her.