Sådan bliver dit barn en bedre læser

Selv om ordlæsefærdighederne er på plads, kan det knibe med forståelsen. Faktisk er det et stort problem for mange børn, at de ikke får tilstrækkeligt ud af det, de læser.

Manglende ordforråd kan være en vigtig faktor i børns læsefærdigheder. Med et par gode råd, kan du hjælpe dit barn godt på vej.

Børn læser uden at forstå

Når børn lærer at læse, er det som oftest ikke det svære at læse det enkelte ord. Det svære kommer, når man skal finde ud af, hvad det, man lige har stavet sig igennem, betyder. 

I en undersøgelse lavet af Dorthe Klint Petersen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik blev elever fra 7. og 8. klasse sat til at læse både en historie- og biologitekst, som passede til deres klassetrin, efterfølgende skulle de svare på 18 spørgsmål, som handlede om, hvad de havde læst i teksten. 30 % af eleverne svarede forkert på over halvdelen af spørgsmålene i historieteksten, mens tallet var 40 % for teksten til biologi.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Ordforrådet er vigtigt

»Mange elever har problemer med læseforståelsen. Læseforståelse er en kompleks færdighed, og derfor kan der være mange forskellige forklaringer på problemer med læseforståelsen. En vigtig faktor i forklaringen hos mange af børnene var deres ordforråd,« siger Dorthe Klint Petersen.

Det kan gå hen og blive problematisk for eleverne senere hen. Netop forståelsen for, hvad man læser, er vigtig for det videre uddannelsesforløb. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Tal om de underlige ord

En måde at forberede sit barn på er ved at læse historier højt for dem og være i dialog med dem om historierne. Her kan de møde ord og udtryk, som de ikke normalt møder i deres hverdag.

Man kan tale med barnet om, hvad der allerede er sket i historien, og hvad barnet tror, der kommer til at ske, men også sørge for at få talt om de underlige ord, man møder i historien.

Spørg ind til teksterne

»Nogle børn vil være meget hurtige til at afbryde, hvis de ikke forstår, hvad der bliver sagt, men andre vil måske ikke afbryde nær så meget. Derfor er det vigtigt, at man hjælper de sidste lidt på vej,« siger Dorthe Klint Petersen.

Samtidig kan der være stor forskel på barnets viden om egen forståelse, så derfor kan spørgsmålene også være en nem måde at hjælpe på, selv om barnet måske ikke selv giver udtryk for manglende forståelse. Hvis der er for mange ting, som barnet ikke forstår, kan det virke overvældende, og derfor kan det være svært at vide, hvad der konkret skal spørges ind til. Derfor kan dine egne spørgsmål hjælpe barnet med at bearbejde de nye ord.

Brug tid på at snakke

En anden måde at udvikle sit barns ordforråd på, er ved hjælp af dagligdagens snak. Almindelig snak familien imellem vil også præsentere barnet for nye ord, som skal udforskes. 

»Brug noget tid på at snakke sammen ved middagsbordet. Det er hyggeligt og kan samtidig være en øvelse i både at fortælle om oplevelser og lytte til andres beretninger. Sådan en dialog er med til at udvikle børnene sprogligt,« siger Dorthe Klint Petersen.

Læs mere om