Sådan får du en god snak, når du læser højt

Leg med bøgers ord og temaer udvider børns kendskab til og viden om verden og øger både deres ordforråd og sprogforståelse. Her er nogle gode tips til, hvordan forældre og børn kan tale sammen om bøger.
  • Fang barnets interesse ved at gør snakken nærværende og meningsfuld. Sammenlign med barnets eget liv og hverdag.
  • Stil åbne spørgsmål, så du inviterer barnet til at bruge sproget. Hvis du spørger med ’hvad’ og ’hvor’ lægger du op til, at barnet svarer med enkelte ord eller korte sætninger. Hvis du derimod spørger med ’hvorfor’ og ’hvordan’ vil det som regel give et længere svar, der kræver et andet sprogligt niveau. 
  • Husk at give barnet har god tid til at tænke over et svar. Hjælp altid med at finde et svar, hvis det bliver for svært.
  • Hjælp børnene med at udvide sætningerne. F.eks. hvis barnet siger: ”Tiger farlig”, så udvid sætningen med ”Ja, det er en farlig tiger, bliver du bange for den?”

Læs mere om