Få dit hjem til at holde på varmen

Med små forbedringer i hjemmet kan du slippe for træk, sprækker og unødigt varmetab og holde din bolig varmere i vintermånederne

Afmonter brevsprækker og kattelemme

Der vil altid være en form for varmetab ved brevsprækker og lemme. En brevsprække eller kattelem, der ikke er i brug, kan du afmontere og herefter isolere og lukke hullet med en krydsfinerplade, hvis du ikke vil købe en helt ny dør. Lofts- og kælderlemme kan tætnes med tætningslister og isoleres på bagsiden. Du kan også overveje at købe nye isolerede lemme, der lukker helt tæt.

Stop trækken i pejseindsatsen eller brændeovnen

Har du en pejseindsats eller brændeovn i brug, så sørg for, at spjældene er lukkede, når der ikke er gang i ilden, så luften ikke siver ind her. Se også efter, at samlingen mellem pejseindsats og pejs eller brændeovn og loft er tæt. Bruger du ikke længere din brændeovn eller pejseindsats, er det bedst at få den fjernet og få lukket rørgennemføringen.

Luk af i hjørner og ved paneler

Fornemmer du, at kulden siver ind ved hjørner og paneler, er den mest effektive løsning at tage gulvet op og lægge en ny dampspærre ud. Den mindre radikale løsning er at fjerne panelerne og fuge mellem gulv og væg med en egnet fugemasse, inden du sætter panelerne op igen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Tjek omkring vinduer og yderdøre

Siver der luft ind ved vinduer og yderdøre, og er de skæve eller udtjente, er det bedst at få dem repareret, få nye energiruder i eller få vinduer og døre udskiftet helt. Har du uisolerede yderdøre – særligt terrasse- og kælderdøre er ofte dårligt isolerede – er det også en idé at få nye.

Du kan dog starte med at tjekke tætningslisterne og sætte nye i, hvis de er utætte. Gå også fugerne mellem mur og vinduer eller døre igennem. Kan du se sprækker med det blotte øje, er det tid til at få dem skiftet. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Isolér dine rør

Hvis dine varmerør i uopvarmede rum som loft, bryggers, skunk og kælder har mindre end 30 mm isolering, er det en god idé at efterisolere dem, så du ikke taber varme gennem systemet. Energistyrelsen anbefaler, at isoleringen er minimum 40 mm. 

Udnyt varmen fra radiatorerne

For at udnytte varmen fra dine radiatorer bedst muligt er det vigtigt, at de ikke er overdækkede eller gemt bag møbler, radiatorskjulere eller gardiner. Det forhindrer varmen i at komme ud i rummet og gør det svært for temperaturføleren at måle den reelle rumtemperatur. Føleren sidder typisk i termostaten eller hænger i en metaltråd ud fra radiatoren.

Indstil termostaterne ens på radiatorer i samme rum og i rum med åbne døre imellem. Hold døren lukket mellem rum, hvor du ønsker forskellige temperaturer.

3 nemme måder at teste for utætheder

1. Test med din hånd: Fugt huden på oversiden af hånden, så den bliver mere følsom over for træk, og mærk efter, om der siver luft ind.

2. Test med ild: Tænd en lighter eller et stearinlys, og før flammen hen til det sted, du mistænker for at være utæt. Blafrer flammen, kommer der luft ind.

3. Test vinduer med papir: Åbn vinduet, stik et stykke papir halvt ud, og luk igen. Er der ikke stor modstand, når du trækker papiret til dig, er vinduet utæt. Utætheden kan være i alle 4 sider.

 

Kilde: SparEnergi.dk/Energistyrelsen

Læs mere om