Åbenrå eller Aabenraa? Her er reglerne for å’et

Det nyeste bogstav i det danske alfabet, å, har vundet indpas i retskrivningen, men flere byer holder fast i den gammeldags skrivemåde med dobbelt-a. Det er nemlig valgfrit, om man vil skrive bynavne med aa eller å.
Se, hvad vi ellers skriver om: #sprog