Mød 8 truede og flotte sommerfugle i den danske natur

Ifølge Rødlisten, som er Miljøstyrelsens oversigt over truede plante-, dyre- og svampearter i Danmark, er 19 procent af de danske dagsommerfugle truede, og for størstedelen af arterne er bestanden i tilbagegang. Enkelte steder i naturen kan du dog stadig være heldig at støde på dem, og ellers kan du møde 8 af de truede sommerfugle her.

Sortplettet bredpande

I Danmark findes sortplettet bredpande kun på Lolland og er yderst sjælden.

Oversiden af hannens forvinger er guldfarvede med små sorte pletter og en sort kant. Den bageste del af vingerne er lysegrå med guldpletter. Hunnens forvinger ser ligesådan ud, men pletterne er væsentlig større og kan derfor se ud, som om de er grundfarven. Bagvingerne er også mørkere end hannens, men med samme guldfarvede pletter.

Sortplettet bredpande lever i lysninger, på skovveje og i åbne løvskove. Den ses ofte på bregner, stinkende storkenæb eller fladstjerner.

Sortplettet blåfugl

Sortplettet blåfugl har tidligere været flere steder i landet, men der findes kun ganske få tilbage, og de lever på Møn.

Sortplettet blåfugl har som navnet antyder blå vingeoversider med små, sorte pletter. Undersiden af vingerne er gråbrune med sorte pletter. Nogle af sommerfuglene har også et sort bånd og en hvid yderkant langs vingerne.

Sommerfuglen lever langs kyster og på tørre heder og kalkgræsland, særligt hvis der vokser timian og merian, da larverne lever her.

Rødlig perlemorsommerfugl

Der findes få rødlig perlemorsommerfugle i Danmark. Du kan være heldig at se den i Østjylland, på Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Møn – særligt hvor der vokser violer.

Rødlig perlemorsommerfugl er orange på oversiden med sorte pletter. Undersiden af vingerne er mønstret og inddelt i felter, der er hvide, rødorange eller perlemorsfarvede. Langs kanten på vingerne er hvide felter. Rødlig perlemorsommerfugl lever i lysninger, i løvskove, engskove, muldbundsskove, morbundsskove og i frodige rabatter langs skovveje

Hedepletvinge

Bestanden af hedepletvinger er især faldet som følge af opdyrkning, tilgroning af åbne områder og forsuring af hederne. Man kan dog stadig være heldig at se hedepletvinge, og særligt i Nordjylland er der gode chancer. Hedepletvinger er på oversiden dækket af rækker eller guirlander af orange, hvide og perlemorsfarvede og små, sorte pletter. Undersiden er et lignende mønster, men i svagere røde og hvide nuancer. Langs kanten af vingerne løber en tynd, takket stribe.

Sommerfuglen lever ved klitter, hvor planten djævelsbid vokser, på blomsterrige heder og ved moser.

Fransk bredpande

Fransk bredpande er set på Røsnæs ved Kalundborg. Farverne på vingerne er en del mere afdæmpede end på mange andre sommerfugle.  Oversiden er gråbrun med små, hvide pletter, og undersiden er hvid med større, lyse felter.

Fransk bredpande er glad for varme og lever åbne steder, hvor der vokser mange blomster, såsom kystskrænter og områder, der er græsset ned.

Foto: Biopix S Drozd Lund

Engperlemorsommerfugl

Engperlemorsommerfuglen er i tilbagegang og findes kun i Nordøstsjælland, Midtsjælland, Bornholm og Fyn. Oversiden af sommerfuglen er rødbrun og har små, sorte pletter og en sort stribe langs kanten af vingerne. Undersiden af vingerne er inddelt i felter, som er perlemorsfarvede eller en rødlig, brændt farve. Midt på undersiden af vingerne er der et svagt violet skær.

Den lever ved skovenge, næringsrige moser og steder, hvor der vokser mjødurt, tidsler, græs og urter.

Foto: Biopix JK Overgaard

Bølleblåfugl

Der findes få bølleblåfugle tilbage i Danmark. De fleste lever i Nordøstjylland, Midtjylland og enkelte steder øst for Storebælt. Bølleblåfuglen er blandt andet i tilbagegang, fordi dens levesteder forsvinder, da de bliver drænet og opdyrket.

På oversiden er hannen mørkelilla og har en tynd streg langs kanten af vingerne, mens hunnen er mere gråsort på oversiden. På undersiden ser han og hun ens ud, og begge har gråhvide vinger med små sorte og orange pletter.

Bølleblåfuglen lever i højmoser, fattigkær, hængesækmoser og våde heder, og særligt hvis der findes tranebærbuske, tyttebær, klokkelyng, rosmarinlyng eller mosebølle, som er larvernes værtsplanter.

Brun pletvinge

Brun pletvinges store tilbagegang skyldes blandt andet den intense opdyrkning af jorden og gyllespredningen, der ofte ender i skovene og giver liv til planter, som ender med at kvæle de planter, brun pletvinge lever af. Arten findes nu kun i Midtjylland, på Djursland og i Hammer Bakker ved Aalborg.

Oversiden af vingerne er mørk med små felter i skarpe, orange farver, mens undersiden er svagere beige og orange farvefelter.

Brun pletvinge lever i åbne skovlysninger og skovenge.

Foto: Biopix JC Schou