Må vaskemaskinen eller tørretumbleren være tændt, når du ikke er hjemme?

Kører hvidevarerne, når du ikke er hjemme, er der en risiko for, at du ikke opdager det, hvis der sker kortslutninger, eller vandrøret sprænger. Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen forklarer, hvordan du er stillet, hvis der går brand i huset eller sker en vandskade, når dine hvidevarer er tændt, mens du ikke er hjemme.

Lader du vaskemaskinen, tørretumbleren eller andre elektriske apparater køre, når du ikke er hjemme, risikerer du kun en stor regning fra forsikringsselskabet, hvis du kunnet have forudset, at der er risiko for at der kan ske en skade.

Lad vaskemaskinen køre om natten eller i dagtimerne

Sæt vaskemaskinen over, når du kører på arbejde, så er håndklædevasken klaret, når du kommer hjem. Og lad bare tørretumbleren køre, når du sover. Det kan være praktisk at komme hjem til en vaskemaskine, der er færdig med donten eller tøjet, der allerede er tørt – og i takt med, at flere og flere danskere får smarte elmålere, er der også et økonomisk incitament til at lade hvidevarerne køre om natten og i dagtimerne, hvor mange er på job: Det er nemlig billigere at bruge strøm, når mange andre ikke gør det. Målet med de nye målere, hvor du betaler mere for strømmen, hvis du bruger den mellem 16 og 20 end mellem 04 og 08, er at udjævne spidsbelastningerne i elnettet og i højere grad udnytte den grønne strøm.
 
Men er det overhovedet sikkert at køre hjemmefra, mens vaskemaskinen vasker?

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Et godt råd: Hold øje med dine elektriske apparater

Lad aldrig dine hvidevarer køre, når du ikke er hjemme. Sådan lyder det gode råd til forbrugerne fra flere af de kommunale beredskaber, som Samvirke har talt med. Og TrygFonden anbefaler, at man ikke lader sine hvidevarer køre, når man ikke er hjemme for at mindske risikoen for brand eller vandskade, som kan udvikle sig, da man ikke opdager den i tide.

Hvert år rykker brandvæsenerne ud til adskillige brande i hvidevarer, der er opstået på grund af kortslutninger.  

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Men: Du skal opføre dig groft uagtsomt, for at forsikringen ikke dækker

Hvis der så går ild i vaskemaskinen eller tørretumbleren, når du ikke er hjemme, behøver du som udgangspunkt ikke at frygte en stor regning fra forsikringsselskabet, hvis huset brænder ned eller gulvet ødelægges af en vandskade, fortæller Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent hos Forsikringsoplysningen:

»Forsikringen dækker, hvis der har været en brand. Den eneste situation, hvor forsikringen ikke dækker, er, hvis man selv har fremkaldt branden og har handlet groft uagtsomt.«
 
Det kan være groft uagtsomt at lade nogle meget brandfarlige væsker står op ad vaskemaskinen, mens den kører, hvis væskerne dermed antændes, efterhånden som maskinen bliver varm. På samme måde er det også groft uagtsomt, hvis du opdager, at vaskemaskinen ryger, men at du alligevel går hjemmefra uden at forhindre skader.

»Om forsikringen dækker, kommer jo altid til at bero på en konkret vurdering, men som udgangspunkt kan du godt lade din vaskemaskine, tørretumbler og andre elektriske apparater stå tændt, hvis de fungerer normalt,« siger Anja Lintrup Sørensen.
 
Vaskemaskiner bruger vand, og når man bruger vand, er der risiko for vandskade. Igen er det samme regler, der gælder: Du skal handle groft uagtsomt, for at skaden ikke er dækket, hvis der sker en vandskade.

»For at forsikringen dækker vandskader, skal der ske en pludselig udstrømning. Det er for eksempel, når et vandrør sprænger. Forsikringen dækker ikke det, der kaldes langsom udsivning. Det er for eksempel, hvis der bare drypper vand fra en utæthed på slangen,« siger Anja Lintrup Sørensen.