Hvad er mobning på arbejdspladsen, og hvordan stopper du mobning på jobbet

Mange tager forestillingen om, hvad mobning er, med sig fra skolegården: noget med én, der får kastet en æggemad i nakken eller får buksevand på drengetoilettet, men det er ikke den slags mobning, der gør sig gældende på arbejdspladsen. For at komme mobning til livs er det nødvendigt, at alle på arbejdspladsen ved, hvad mobning er, og hvordan man forholder sig i sager om mobning.

Er der mobning på arbejdspladsen, har alle et ansvar for, at det stopper.

3 typer mobning

Man kan overordnet dele mobning op i 3 kategorier:

  • Konfliktmobning udspringer af en uoverensstemmelse eller konflikt, som ikke bliver løst, hvor den ene part ender med at føle sig mobbet.
  • Rovmobning, hvor en tilfældig person bliver offer for aggressive handlinger fra en eller flere personer.
  • Klimamobning, hvor mobning ses som en del af kulturen og omgangstonen og kan være særligt udfordrende for nyansatte medarbejdere.

 

Definition på mobning

"Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parer opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning."

Kilde:  Arbejdstilsynet

Er det mobning?

Oplever du at blive mobbet, eller at en kollega bliver det, skal du gå til din leder, AMR (arbejdsmiljørepræsentant) eller din tillidsrepræsentant. Herfra skal situationen i første omgang afdækkes - hvad er der sket i sagen? Man kan føle sig mobbet, uden at den anden mener, han har mobbet. Derfor er det klogt at holde sig til fakta og bruge Arbejdstilsynets definition, når det skal afklares, hvorvidt der er tale om mobning. Pas på med at drage konklusioner for hurtigt, men vær altid klar til at starte en samtale om trivsel.

Tegn på, at din kollega bliver mobbet

Kan det ikke være svært at få øje på, om en kollega bliver mobbet? Nej. Hvis du mærker efter, ved du ofte godt, at der er noget galt. Er du alligevel i tvivl, bør du reagere, hvis en kollega udviser følgende tegn: Ændret adfærd, øget pertentlighed i arbejdet og personlig fremtræden eller øget brug af stimulanser. Andre symptomer på mobning er, at din kollega trækker sig eller sygemelder sig.

Det vigtige vidne

Mobning sker sjældent bare mellem 2 individer - der er ofte vidner. Der findes forskellige typer af vidner, man taler f.eks. om ’det passive vidne’, ham, der undgår situationen, eller ’sympatisøren’, der identificerer sig med den mobbede og trøster i enrum. Der kan være flere grunde til, at du som vidne ikke sætter ind over for mobningen. Måske er du bange for selv at blive mobbet, eller måske føler du ikke, at du bør blande dig. Men er der mobning på arbejdspladsen, har alle et ansvar for, at det stopper. Tør du ikke sige noget til mobberen, så henvend dig til din leder eller til en, du har tillid til. Det er afgørende, at du som vidne griber ind og støtter op om den mobbede.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Mobning er tabu

At blive mobbet som voksen kan føles skamfuldt. Husk på det, når du griber ind som vidne. Sørg for at være objektiv, når du henvender dig.Sig f.eks. ikke: ”Du ser ked ud af det”, men i stedet ”Jeg har bemærket, at du de sidste par dage ikke har været med til frokost. Er du okay?”Hvis du har overværet noget, du oplever som mobning, så undlad at bruge ordet mobning i starten, da det kan virke voldsomt. Tal i stedet om negative handlinger, usundt miljø eller konflikter. Det kan være nemmere at starte der. Så kan mobbesnakken komme bagefter.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Har alle det sjovt?

Pas på med humoren på arbejdspladsen. Husk, at det er et arbejde, ikke en hyggestue, så det gode arbejdsmiljø må komme først. I kan joke, men undgå at blive personlig ved f.eks. at bruge kælenavne. Det bliver hurtigt mudret, hvis lederen begynder at kalde Jørgen ’Lille-Jørgen’.

Nogle kommer fra et miljø, hvor man taler hårdt til hinanden, men mener det godt. Her er man nødt til at slå fast, at det ikke er tilladt at tale grimt – heller ikke for sjov - for det kan misforstås og udvikle sig i en negativ retning.

 

Kilde: Anne Lehnschau, erhvervspsykolog hos arbejdsmiljøcenteret

Læs mere om