Sådan forebygger du mobning på arbejdspladsen

Mobning starter ofte som en konflikt, der ikke bliver håndteret. Er der først tale om mobning, kan det få vidtrækkende konsekvenser både for det enkelte individ, for virksomheden og for samfundet.
Sådan forebygger du, at en konflikt udvikler sig til mobning.

Lær at forebygge konflikter på arbejdspladsen, så de ikke udvikler sig til mobning 

Lav en mobbepolitik – og distribuer den

En mobbepolitik skal bestå af 2 elementer: En hensigtserklæring og en struktur for håndtering af sager. Det skal stå tydeligt, hvad der anses som mobning, og hvem man går til, hvis man selv bliver mobbet eller oplever, at andre bliver det.

Mobbepolitikken udarbejdes af ledelsen eller af dem, der har ansvaret for arbejdsmiljøet. Herefter tages den op på en workshop eller et personalemøde, hvor medarbejderne kan komme med input. Det er ikke nok, at der står en mobbepolitik i et ringbind på lederens kontor.

Fokuser på lederkompetencerne

Lederen skal kunne håndtere konflikter, men også være bevidst om, hvornår en sag er så vanskelig, at den skal sendes videre til HR eller til en ekstern erhvervspsykolog. Lederen medvirker til at forebygge konflikter ved at være en rollemodel i positiv adfærd, ved at give feedback, kommunikere åbent, ikke favorisere, holde en god tone og udvise gennemsigtighed.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Start med dig selv

Forebyggelse starter hos den enkelte. Tal ordentligt, og vær opmærksom på din egen og dine kollegaers adfærd. Mærker du, at du fik sagt noget dumt til en kollega, så gå tilbage og hør, om han er okay. Er du vidne til, at en kollega taler hårdt til en anden, bør du italesætte det i situationen, hvis muligt, eller tale med parterne efterfølgende. Du kan også gå til din leder eller tillidsrepræsentant. Vær ikke passiv. Tag ansvar og grib ind.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Se på den sociale omgangstone

Vær opmærksom over for tonen, kulturen og humoren på din arbejdsplads. Bruger I kælenavne? Joker I meget? Og er alle o.k. med det? Er der rum til, at man kan sige fra? Det kan være en god ide at tage en snak på et personalemøde om jeres sociale omgangsform.

Vær opmærksom på risikosituationer

En risikosituation kan være, når der kommer små eller store forandringer på arbejdspladsen, f.eks. når I får nye ansatte eller nye ledere. Sørg for, at alle indføres ordentligt i kulturen på arbejdspladsen og i den måde, I udfører kerneopgaven. Tal f.eks. om humoren hos jer, om jeres arbejdsform, om de uskrevne regler og om feedback-kulturen.

Håndtér sager

Det virker også forebyggende at vise, at sager om konflikter og mobning tages alvorligt. Det gør I ved at lave gode politikker og ved at informere overordnet, hvis der har været sager, som er blevet løst. Bliver en konflikt eller en sag om mobning løst konstruktivt, giver det tillid i organisationen til, at samarbejdsudfordringer tages alvorligt.

 

Kilde: Eva Gemzøe Mikkelsen, lektor i arbejds- og organisationpsykologi ved Aalborg Universitet og erhvervspsykolog med eget konsulentfirma

Læs mere om