Sådan tjekker du tag og tagsten efter storm

Nedfaldne tagsten, huller i taget eller andre tagskader er blandt de hyppigste stormskader. Læs, hvordan du gennemgår tag og tagsten, når stormen har lagt sig, og hvornår du skal have fat i en håndværker.

Efter stormen er det en god ide at tjekke, hvad konsekvenserne har været for taget.

Sådan gør du:

1. Gå en runde om huset. Tjek, om der ligger knuste tagsten eller nedfaldne tagmaterialer på jorden.

2. Efterse taget visuelt fra jorden – brug f.eks. en kikkert. Se efter disse faresignaler:

 • Er der skæve tagsten på tagflader eller tagryg?
 • Slutter inddækninger og skotrender tæt til taget – eller er de forskubbet eller revet løse?
 • Ligger der store grene eller andre effekter på taget, som kan have skadet taget?
 • Kan du se tydelige huller?

3. Kig ud af tagvinduerne, hvis huset har nogen. Her er det ofte nemmere at vurdere tagets tilstand og se, om tagsten sidder skævt, end hvis du står på jorden.

4. Brug en stige til at komme op til den nederste del af taget. Kig efter de førnævnte faresignaler. Det kan være fristende at tage fat i de nederste tagsten for at tjekke, om de sidder fast, men det er ikke sikkert, at du får så meget ud af det. Det er nemlig ikke alle tagsten på en tagflade, som fastgøres. Og det varierer fra tag til tag, hvilke rækker som kan ’vippe’.

5. Overvej forskellige løsninger, hvis du ikke kan se dit tag fra jorden, på en stige eller fra tagvinduer.

 • Aftal, at du kan tjekke dit tag fra naboens ejendom overfor, hvis det giver mulighed for at komme på højde med taget. Brug en kikkert.
 • Lej en lift, fx findes der lastbillifte, som kun kræver almindeligt kørekort. Det er dog en dyr løsning. Er du sikker på, at der er faldet en eller flere tagsten ned, kan du hyre en tømrer eller murer til at udbedre skaderne fra liften og i samme ombæring give resten af taget et gennemsyn. HUSK dog at få tilsagn fra forsikringen inden, om at de dækker udgifterne.
 • Når du tjekker tag med understrygning, skal du være opmærksom på, om der er revner i understrygningen eller mørtel, som er faldet af.

6. Tjek taget indefra, hvis du har en uudnyttet loftetage. Alt efter, om du har undertag eller ej, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på.

 • Tag med understrygning. De fleste tegltage fra 1970’erne og ældre er understrøgne – dvs., at tagstenene holdes sammen med et lag mørtel, som typisk er påført på indersiden af taget. På disse tage er det tydeligt at se, hvis der er skader på taget. Udover huller, bør du holde øje med revner i understrygningen eller mørtel, som er faldet af.
 • Tag med undertag af en løs tagdug af plast. Tjek taget i dagslys, og se efter steder på undertaget, hvor du kan ane solens stråler bryde igennem, det vil være tegn på huller i taget.
 • Tag med fast undertag af hårde plader. Her er det svært at opdage skader på taget. Til gengæld er det en god idé at tjekke undertaget i månederne efter stormen. Reagér, hvis der kommer skjolder på taget. Prøv også at efterse taget i forbindelse med et kraftigt regnvejr – det kan evt. afsløre utætheder.
(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvad gør du, hvis du opdager skader fra storm?

 • Begræns skaderne ved at dække huller i taget til med presenning, fjerne al indbo i nærheden af hullerne og stille spande under hullerne til at opsamle det regn, der evt. slipper igennem presenningen. Gem kvitteringerne, hvis du har udgifter til de akutte nødreparationer af taget.
 • Kontakt dit forsikringsselskab. Hav oplysninger om skaderne og dit policenummer parat. Skader på taget skal anmeldes til din husforsikring. Er ejendele blevet ødelagt, skal de anmeldes til indboforsikringen.
 • Sørg for at få tilsagn fra forsikringsselskabet, inden du hyrer et tagfirma, en murer eller tømrer til at udbedre skaderne. Forsikringsselskabet kan have aftaler med bestemte firmaer, som du er forpligtet til at bruge, når skaderne udbedres.
 • Få professionel hjælp til skaderne. Når skaderne er opstået pga. storm, dækker forsikringen. Derfor kan det ikke betale sig at forsøge at reparere skaderne selv. Du risikerer desuden dyre følgeskader, hvis taget ikke bliver tætnet ordentligt.
(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvad gør du, hvis du har mistanke om stormskader på taget?

 • Bor du i en etageejendom eller et højt hus, hvor du ikke kan se taget, kan det være svært selv at tjekke for skader. Her kan det være nødvendigt at leje en lift og hyre en professionel til at gennemgå og evt. udbedre skaden.
 • Sørg dog altid for, at forsikringsselskabet har godkendt at dække dine udgifter, inden du gør det.
 • Start derfor med at kontakte dit forsikringsselskab og hør, hvilke foranstaltninger de anbefaler.

Læs mere om