Mød 10 af Danmarks truede pattedyr

Nogle er glade for gråsælen, bæveren og ulven og velkommer dem med åbne arme, mens andre helst så, at der var færre eller slet ingen af dem i den danske natur. Fælles for de 3 dyr er dog, at de er truede arter, og på Miljøstyrelsens Rødliste, der er en oversigt over truede plante-, dyre- og svampearter i Danmark, findes der yderligere 7 truede pattedyr. Mød dem alle her.

Se, hvad vi ellers skriver om: #dyr, #natur og #biodiversitet