Klip ikke hækken før Sankt Hans, hvis du vil styrke biodiversiteten

Vil du styrke biodiversiteten og hjælpe dyr og insekter godt på vej i din have, bør du ikke gå efter tommelfingerreglen og klippe din hæk før sankthans. Vent i stedet til august eller september

En tommelfingerregel siger, at hækken skal klippes før sankthans og igen sidst i august. Men vil du hjælpe dyrene og biodiversiteten i din have, bør du ikke gå efter den regel. Sådan lyder det bl.a. fra flere kommuner og Dyrenes Beskyttelse. 

»Om foråret vokser havens planter, hvilket vil sige, at de investerer en hel masse kræfter i at lave nye skud af grene og blade, som både fugle og insekter har stor gavn af. Hvis man beskærer buske og hække i løbet af sommeren, fjerner man alt det, der er blevet investeret af planten, og man fjerner ofte en del af dyrenes føde,« forklarer Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse. 

Har du f.eks. en hæk, der sætter blomster, tiltrækker de en lang række bestøvere, der også er med til at bestøve andre blomster i din have.

Pas på fuglene, hvis du klipper hækken tidligt på sommeren

Især fuglene nyder godt af din fyldige hæk, hvor de har optimale betingelser for at bygge rede. Her er bladene så tætte, at fjenderne ikke opdager dem.

»Men bliver hækken beskåret, kan reden pludselig stå til åbent skue, og så risikerer man at sætte en flok fugleunger i fare,« siger Michael Carlsen.

Desuden kan du med din klipning risikere at gøre skade på reder, æg eller unger. Så selvom en nyklippet hæk står flot hen over sommeren, bør du for fuglenes skyld vente med at klippe den til efter ynglesæsonen. Optimalt efter 1. august og gerne helt hen i starten af september. Planlægger du at klippe din hæk efter midten af juli, skal du være forsigtig og kigge ekstra godt efter fuglereder.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Klip de grene, der rager ud

Venter du med at klippe din hæk til august eller september, kan du nøjes med at klippe hæk én gang om året. Er din hæk blevet så stor, at den rager ud over fortovet, dækker vejskilte eller spærrer for trafikken, bør du dog klippe den til, hvor det er nødvendigt. 

Er du tvivl om, hvorvidt du bør klippe hækken af hensyn til din nabo, kan du orientere dig i de vigtigste regler for hæk, hegn og skel eller blive klogere på, om du må klippe hækken ind til naboen, som du vil.  

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Gem de afskårne grene til vinteren

Endnu en fordel ved at vente med at klippe hækken til slutningen af august eller starten af september er, at du kan lade de afskårne grene og kviste ligge under hækken eller lave en kvasbunke. Bunken udgør et optimalt skjul for pindsvin, som går i vinterhi fra oktober til december. Med en kvasbunke har de et godt, varmt gemmested i din have. 

De afklippede grene og kviste bliver også levested for smådyr og insekter og dermed en god fødekilde for fuglene, som kan nippe af kvaset i de ellers fødefattige vintermåneder.

Kilder: Hvidovre Kommune, Langeland Kommune og Dyrenes Beskyttelse