Må du klippe hækken ind til naboen, som du vil?

Hvor høj må du lade hækken vokse ind til din nabo? Og skal du spørge naboen, før du klipper den? Se svaret her.

Hvis ikke du og din nabo kan blive enige om hækkens højde, må du gå rettens vej.

Der er meget klare regler for hækkeklipning

Du må ikke klippe hækken ind til naboen, som det passer dig. Faktisk er reglerne for en hæk i skel meget klare.

Hegnsloven skelner mellem 3 typer hegn:

Fælleshegn: Det hegn, der står lige i skellet.

Eget hegn: Hegn, der følger skellinjen, men i en afstand af op til 1,75 meter fra skellet.

Indre hegn: Hegn, der ikke følger skellet eller står længere inde på din grund end 1,75 meter fra skellet.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Sådan er reglerne for din nabohæk

Bliv enig med naboen. Du og din nabo må selv bestemme hækkens højde, så længe der ikke er særlige regler i lokalplaner eller servitutter for jeres område. Det undersøger du hos din kommunes tekniske forvaltning.

Max 2 meter høj hæk. Hækken må ikke vokse sig højere end 2 meter, medmindre I begge er enige om den ekstra højde. 

Klip hækken 1 gang årligt. Du og naboen deler ansvaret om at passe hækken. Går der hårdknude i samarbejdet, har du ret til at klippe hækken ned til den aftalte højde én gang om året.

Få hjælp fra hegnssynet. Hvis I ikke kan blive enige, kan det lokale hegnssyn afgøre hækkens højde, og afgørelsen vil typisk ende på 1,8 meter. Kontakt din kommune for at få oplysninger om dit lokale hegnssyn.

Læs mere om