Hvad er IQ?

Hvad dækker betegnelsen IQ over, og til hvilket formål er det blevet anvendt? Samvirke har spurgt professor Jens Mammen, som her gør os klogere på begrebet.
blyant på papiret af en IQ-test

IQ er et kontroversielt emne, der igennem årene har været genstand for stor diskussion.

IQ er et gennemsnitsmål af bestemte færdigheder

Hvis du har prøvet at tage en traditionel IQ-test, er du sikkert blevet præsenteret for en lang række spørgsmål, hvor du skal sætte trekanter i system, angive det næste tal i en række eller den næste kasse i et mønster.

Nogle IQ-prøver har fokus på geometri og logisk  sans, mens andre måler på testpersonens sprolige færdigheder. 

IQ eller IK

IQ eller IK står for intelligenskvotient. IQ er en score, der stammer fra forskellige prøver brugt til at vurdere en persons intelligens. Der er mange meninger om, hvad intelligens er. I den sammenhæng er IQ blot én bestemt definition, opfundet af den tyske psykolog William Stern i 1912. Den gennemsnitlige IQ-score målt på personer herhjemme ligger omkring de 100. 

 

Et såkaldt IQ-geni scorer gerne 140 eller mere på en test. 

IQ er et forsimplet mål

Er en persons IQ så udtryk for noget brugbart i tilværelsen? Ikke nødvendigvis, mener Jens Mammen, professor, dr. p hil . og tidligere institutleder ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

»En ’ IQ-profil ’ kan fortælle, hvordan en person fungerer inden for en række specifikke færdigheder. Men skal der være fornuft i at foretage en profil, skal det gerne følges op af specialiserede test og samtaler,« pointerer professoren. 

Ifølge ham er IQ i sig selv blot et endimensionelt mål og ikke nok til at vurdere en persons evner i tilværelsen.

IQ-testen blev i sin tid brugt til at frasortere ved session

»I gamle dage blev IQ-testen eksempelvis brugt til at frasortere dårligt begavede unge mænd til den militære session. Ligesom den blev brugt som et groft screeningsredskab i forbindelse med visitation af svagt fungerende personer til behandlingstilbud uden for arbejdsmarkedet,« forklarer Jens Mammen. 

Det vil sige, at man ganske enkelt sorterede folk fra ud fra en simpel talskala.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

IQ er stort set ikke anvendt i videnskabelig sammenhæng

IQ-test har stort set aldrig har været brugt i seriøse videnskabelige sammenhænge. Det er for upræcis en måling, fortæller Jens Mammen.

»Inden for lægeverdenen arbejder man heller ikke med generelle ’ helbreds- eller sundhedsmål ’ , som slår alt sammen i en pærevælling. Det ville være værdiløst, da det mål ikke ville kunne sige noget om, hvad folk fejler, om det er gigt i knæet eller dårlige nyrer,« understreger psykologiprofessoren. 

Nogle psykologer hævder, at der er en sammenhæng mellem folks IQ, og hvordan de potentielt vil klare sig i livet. At der skulle være en svag sammenhæng, kan ikke udelukkes, mener Jens Mammen. Men de psykologer, der argumenterer for det synspunkt, burde i højere grad inddrage en persons mere afgørende kognitive evner, siger han.

»Det, der virkelig betyder noget for vores evne til at få succes i livet, handler om kognitive evner, såsom evnen til at bruge sine erfaringer, læringsevne og langtidshukommelse. IQ-testen er blot små ’ pusleopgaver ’ på et bord,« påpeger professoren.

Tag en IQ-test

Læs mere om