Sådan undgår du, at dyrene plyndrer dit nøddetræ

Hvis du gerne vil undgå, at egern og andre dyr indsamler alle dine nødder til vinterforråd, kan du bl.a. forsøge dig med at sætte en ’krave’ op og beskære træerne om vinteren. Læs 8 råd til at få fat i nødderne - før dyrene.

Få her gode råd til at få glæde af havens nødder - inden egern, eller andre dyr, får fingre i dem.

Egern samler nødder, før de er modne

Især egern er hurtige til at tage dine nødder, fordi de begynder at plukke dem allerede 14 dage før, de er modne - omkring midten af august for hasselnødder, mens de stadig hænger godt fast i den grønne has, og midten af september for valnødder, hvor de stadig er solidt forankret inde i den æblelignende grønne skal.

Normalt bliver hasen i hasselnødden løs i slutningen af august, hvorefter de saftige, grønne nødder kan høstes en måned frem.

Valnødder begynder at modne omkring midten af september, ved at den grønne skal sprækker, og kan plukkes frem til slutningen af oktober.

Nødder er vigtige fødekilder for dyr

Før du begynder at ærgre dig for meget over, at dyrene kommer dig i forkøbet, er det værd at huske, at nødder er en af naturens vigtige fødekilder for egern, mus og fugle - især, når vinteren bliver hård. Dermed er mange haver med til at sikre overvintring for mange dyr og medvirker således til at styrke biodiversiteten.

Desuden kan det også være en stor fornøjelse at betragte de adrætte egern, når de samler nødder ind til deres vinterforåd.

Orm er de største syndere

Orm udgør ofte en større trussel mod dine hasselnødder end de hurtige egern. Du har sikkert oplevet at finde hasselnødder med et cirkelrundt hul i skallen under dine nøddebuske.

Synderen er nøddesnudebillen, som lægger æg i umodne nødder først på sommeren og udvikler sig til en udvokset larve i sensommeren, der gnaver sig ud af nødden og falder ned på jorden for herefter at forpuppe sig nede i jorden. Siden falder nødden ned – ofte før tid – og indeholder bare en tom skal med et lille hul i.

8 råd til at få mere ud af dit nøddetræ

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hasselnøddebuske

De dyr, som spiser hasselnødder, er egern, mus, forskellig slags fugle – bl.a. stor flagspætte – og nøddesnudebillen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

1. Formindsk angreb fra orm

Hvis du kan få has på nøddesnudebillen, kan du sikre, at der kommer flere hasselnødder på dit træ, hvilket måske også kan betyde, at der er nok nødder til både dig og dyrene. Billen – der kun angriber hasselnødder – vender tilbage til samme træ år efter år, hvis ikke du får stoppet dens cyklus af larve-udklækning inden i selve nødderne og forpupning til bille nede i jorden.

For at forhindre, at billerne kravler op i træet fra jorden, skal du sørge for, at larverne ikke forpupper sig i jorden. Læg en presenning under hasselbuskene, før nødderne er modne, omkring midten af august og i resten af nøddesæsonen frem til slutningen af september. Når larverne har boret sig ud af nødderne, ligger de på presenningen, hvor fugle og andre dyr spiser dem og dermed hindrer, at larverne får mulighed for at forsvinde ned jorden.

En ideel biologisk måde at bekæmpe nøddesnudebillen på er at placere hasseltræer, hvor der er høns – fx i en hønsegård.

2. Beskær hasselnøddebuske

Ved at beskære hasselnøddebuskens grene og stammer kan du få træet til at brede sig i stedet for at vokse for meget opad. Dermed får du lettere adgang til at plukke nødderne, fordi du kan nå dem fra jorden, mens du begrænser dyrenes adgang, da de befinder sig bedst i højden af træet – i behørig afstand fra mennesker og andre farer tæt på jorden som fx katte og hunde.

Hvis du beskærer dit træ i den kommende vinter, kan du nå at få glæde af nye skud med nødder allerede til næste år – selvom det samlede udbytte vil være mindre. Men hvis du på den anden side fysisk kan nå flere af nødderne selv, vil din andel måske alligevel være lidt højere.

3. Sæt en ’krave’ på enkeltstående hasselnøddetræer med en stamme

Hasselnøddebuske består typisk af flere stammer, men hvis du har en hasselnøddesort med kun en stamme – som bl.a. Westergaards Planteskole har podet sig frem til – kan du muligvis forhindre egern i at kravle op i dit træ ved at sætte en slags krave på træet, hvis det står for sig selv, da egern let kan springe fra træ til træ.

Men da egern både er meget hurtige og kan springe omkring en meter, kan de være svære at sætte forhindringer op for – især fordi hasselnøddebuske typisk har flere stammer, hvorfor en kraveløsning vil være svær at realisere.

Læs mere om, hvordan en mulig kraveløsning kan laves under ’Valnøddetræer’.

Valnøddetræer

Dyr, som spiser valnødder, er egern og især tre slags fugle – råger, krager og skader.

4. Beskær valnøddetræer

Som med hasselnøddebusken er det en god ide at beskære valnøddetræet, så du nemmere kan nå nødderne, og dyrene ikke i lige så høj grad plukker nødderne uforstyrret i toppen af træet.

5. Pluk valnødderne en uge før tid

I modsætning til egern – der samler valnødderne, før de er modne – kan råger, krager og skader lide valnødderne på samme tidspunkt som mennesker – nemlig, når den grønne skal uden om valnødden flækker, hvilket er tegn på, at den er moden.

For at komme fuglene i forkøbet, skal du plukke dem lige før, de er modne. Så snart den grønne skal uden om valnødden begynder at revne, skal du plukke den og lægge den til modning en uges tid – hvorefter den grønne skal vil flække endnu mere, og valnødden indeni komme til syne. Det er tegn på, at nødden er spisemoden og kan tages ud.

Læg eller ophæng de umodne valnødder i den grønne skal et skyggefuldt sted udenfor til eftermodning.

6. Sæt en ’krave’ på enkeltstående valnøddetræer

Da valnøddetræet kun har én stamme, kan det være lettere end for hasselnøddebusken at sætte en forhindring op for især egern. Men det kræver, at træet står isoleret, da egernet ellers kan springe fra træ til træ.

En mulig forhindring kan være at sætte en bred tragt- eller skiveformet ’krave’ fx af plastik op, som er glat at klatre/løbe opad eller udad – også uanset, hvilken vej en evt. ’tragt’ vender. Da du ikke umiddelbart kan købe en sådan forhindrings-konstruktion, må du selv i gang med at designe og lave den.

7. Fugleskræmsler i valnøddetræer

Hvis ikke du når at plukke dine valnødder, lige før de sprækker helt, kan du forsøge dig med at sætte forskellige former for fugleskræmsler op i træet – fx uroer af glimtende cd-skiver, rovdyrsilhuetter eller flagrende vimpler. Men som det ofte sker med den slags skræmmeeffekter, virker de kun i kort tid efter opsætningen, fordi dyrene vænner sig til dem.

8. Plant nøddetræer tæt på dit hus

Hvis du planlægger at plante nye nøddetræer og gerne vil beholde lidt flere nødder selv, er den bedste løsning både for hassel og valnød at placere dem så tæt på huset som muligt, da menneskelig aktivitet ofte skræmmer dyrene væk.

Læs mere om