Sådan bruger du mikrokløver i din græsplæne og holder plænen grøn og mosfri

Mikrokløver er måske din græsplænes nye bedste ven. Mikrokløveren ses næsten ikke i plænen og kan være med til at holde den grøn. Men pas på, at kløveren ikke fortrænger græsset helt.
Nærbillede af græsplæne med mikrokløver

Mikrokløver kan være med til at holde plænen grøn, men kløveren er ikke lige så slidstærk som græsset.

Mikrokløver gøder din plæne

Mikrokløver er en lav kløvertype, der kan gro side om side med græsset i plænen. På mikrokløverens rødder lever nogle knoldbakterier, der kan hente kvælstof ud af luften og frigive det i jorden.

Kvælstoffet virker som gødning for kløveren og græsset. Det betyder, at græsplænen bliver delvis selvgødende, og man dermed kan gøde sin græsplæne mindre.

»Kunstgødning er dyrt, meget energikrævende at producere, og bruges det forkert, kan man risikere at forurene grundvandet. Derfor er mikrokløver et super godt alternativ,« siger landskabsarkitekt Kim Tang, som er fagkonsulent hos Danske Anlægsgartnere.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Mikrokløver holder mosset væk og græsset grønt

Selvom sommeren er tør, holder kløveren sig grøn længe, blandt andet fordi kløverrødderne stikker dybere. Kløveren kan derfor være med til at holde plænen grøn. Men det kan være svært at få kløveren til at fordele sig ligeligt i plænen.

»Det betyder, at man på tørre somre kan få en plæne, der varierer i farven mellem det halvvisne, gule græs og den grønne kløver,« siger landskabsarkitekt Kim Tang.

Når man har mikrokløver i plænen, har mælkebøtter, mos og andet ukrudt sværere ved at vokse i frem.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Lav selv din græsblanding med mikrokløver

»Det er individuelt og et temperamentsspørgsmål, hvor meget kløver folk vil have i plænen,« siger Ole Falkenberg, produktchef i DSV-Frø, der blandt andet sælger mikrokløver.

Han fortæller, at mikrokløver i stigende grad er populært i private haver,  og at en god tommelfingerregel vil være cirka 10 % kløver i forhold til græs.

Hvis man har en fed jord eller gøder meget, skal man så mere kløver, da kløveren klarer sig bedst i mindre gødet jord. Efterfølgende kan kløvermængden i græsset reguleres ved at skrue op og ned for gødningstilførslen.

Ønsker du mere kløver, skal du sætte gødningsmængden ned, og ønsker du mindre kløver, skal du øge gødningsmængden.

Sådan sår du mikrokløver

Hvis man vil så mikrokløver i en allerede eksisterende plæne, skal man først åbne græsset. Det vil sige, at man kan så mikrokløveren, når man om foråret har revet plænen for mos og dermed åbnet ned til rødderne.

Eller hvis man vertikalskærer plænen, hvor man skærer græsplænen åben. Det er bedst at så mikrokløveren, når det er varmt og fugtigt i vejret.

Man kan også så mikrokløver i sin plæne, hvis der er bare pletter, man vil have sået til. Men man risikerer som nævnt et lidt uensartet udtryk, hvis der kommer lange tørre perioder.

»Hvis man vil have en ensartet plæne med mikrokløver, er det bedst at starte helt forfra og så en blanding af mikrokløver og græs,« siger Kim Tang.

Ulemper ved mikrokløver

»Mikrokløver giver grønnere plæner, men det er ikke nødvendigvis græsset, der er grønnere,« siger Ole Falkenberg.

Han forklarer, at det er svært at vide, hvor meget næring kløveren giver videre til græsset, og hvor stor en del af kvælstoffet kløveren bruger selv.

Han gør også opmærksom på, at kløver er mindre slidstærkt end græs, så hvis man har brug for en slidstærk plæne, skal man passe på, at mikrokløveren ikke udkonkurrerer græsset.  Kløveren har heller ikke lige så stor skudtæthed som græsset.

»Hvis først man opdager, at der næsten kun er kløver tilbage i plænen, er det et langt sejt træk tilbage til græs,« siger Ole Falkenberg.

Læs mere om