Hvor høj bør den indendørs luftfugtighed være?

For høj luftfugtighed i dit hjem kan bl.a. give hovedpine og allergi og føre til skimmelsvamp og dyre fugtskader. Læs, hvordan du måler luftfugtigheden, hvad den bør være, og hvordan du får den ned.

Udluftning er vigtig året rundt. Sørg for at luftfugtigheden er lav, så mindsker du risikoen for skimmelsvamp i din bolig.

Du afgiver masser af vand selv hver dag

Luftfugtigheden er for høj i mange danske hjem. Alene ved at være til stede og have almindelige gøremål i huset som bad, tøjvask og madlavning afgiver en familie på fire 10-12 liter vand om dagen, som skal ud af huset for ikke, at vægge og interiør suger den op.

Hvad bør fugtigheden være i boliger?

Den relative fugtighed bør ligge på 30-60 %. Om vinteren i den lave ende og om sommeren i den høje – dvs. under 60-65 procent om sommeren og under 40-45 procent om vinteren.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvordan måler du fugt indendørs?

Mål den relative fugtighed i dit hjem med et hygrometer, som kan købes i byggemarkeder, isenkræmmere og på nettet fra 35 kr. og op. Mål gerne luftfugtigheden 3 gange om dagen.

Hvis du bor i en etageejendom, er det også muligt at få en fjernaflæst fugtmåler og en decideret online fugtalarm, der giver direkte besked, hvis luftfugtigheden er for høj. Det tilbyder aflæsningsfirmaet Brunata til boligforeninger.

Læs: Tema om skimmelsvamp

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

5 råd til en passende luftfugtighed i hjemmet

Din egen adfærd kan mindske luftfugtigheden i dit hjem betydeligt. Her er 5 ting, du kan gøre:

1) Luft ud med gennemtræk flere gange dagligt

Det allervigtigste, du kan gøre for at holde fugten ude af din bolig, er at lufte ud flere gange dagligt.
Luft ud med gennemtræk hver dag, gerne 3 gange dagligt i 5-10 minutter – også om vinteren (husk at lukke for varmen først). Luft også ud, når og efter du laver mad og går i bad. Det begrænser mængden af fugt, skimmelsvamp, støvmider og skadelige stoffer i luften.

Lad indvendige døre stå åbne, så evt. ’forurening’ og fugt spredes til andre rum. Luk dog døren til badeværelse og køkken, når du tager bad eller laver mad og sørg for udluftning imens og bagefter, da luftfugtigheden let kan komme op på 100 % især under badning (viser sig ved, at spejlet dugger).

Husk også at:

  • Have låg på gryderne, når du laver mad.
  • Have tændt emhætten med aftræk til det fri.
  • Tørre op efter dig, når du har været i bad.
  • Reparere vandskader hurtigt efter, at de er opstået.

2) Luft ekstra godt ud, når fyringssæsonen begynder

Varm luft kan indeholde mere vand end kold luft. Det betyder, at møbler, gulve og tæpper i løbet af sommeren optager en del fugt fra luften, der har en høj luftfugtighed. Når det så bliver vinter, falder luftfugtigheden, og for at komme i ligevægt med luften, afgiver materialerne en del vand.

Gør derfor din bolig vinterklar ved en grundig gennemluftning af alle rum i flere timer. Lad vinduer og døre stå på vid gab, mens du er hjemme.

Læs: Udluftning og naturlig ventilation

3) Luft godt ud i vaskerummet

Vaskemaskine og tørretumbler vil altid afgive fugt, og det er vigtigt, at der er god udluftning fra de rum, hvor de står.
Hæng vasketøjet udenfor eller brug tørretumbleren. En typisk vask på 6 kg tøj fordamper 2,25 liter vand, mens den hænger på tørresnoren, og hvis du tørrer tøj indenfor, ender fugten i huset. Hvis du alligevel tørrer tøjet indenfor, så luft ud så meget, du kan, og åbn for spalteventiler i vinduerne.
LÆS OGSÅ: 8 råd: Sådan undgår du, at dit bryggers lugter

4) Undgå uopvarmede rum

Kolde rum trækker fugtigheden til sig, og når den varme luft kommer ind i uopvarmede rum, stiger den relative luftfugtighed, og der kan dannes kondens.
Temperaturen i et rum bør ikke være under 17 grader, og der bør ikke være mere end 4-5 graders forskel på varme og kolde rum, da det kondenserer til vand, som optages i tapet og lignende.
Læs også: Pas på med køligt soveværelse

5) Giv luften har fri passage i aftræk og ventiler

Tjek hvert efterår, om der er fri passage i aftrækkene i ydervægge og/eller lofter. Rengør aftrækkene, hvis der fx er støv, spindelvæv, hvepseboer eller fuglereder! Rengør også friskluftventiler i vinduer.

Læs mere om