Hvilken varmepumpe er den bedste? Her er 5 gode råd

Varmepumper er både billigere i drift og mere klimavenlige end oliefyr og gasfyr, og i fremtiden skal alle danske huset være opvarmet med enten fjernvarme eller varmepumper. Samvirke giver dig en liste med ting, du skal holde øje med, hvis du skal finde den bedste varmepumpe til dit hus
Varmepumpe hænger på væg af røde musten

Skifter du til varmepumpe, kan der være store besparelser på varmeregningen, også selvom elpriserne er høje

1: Skal varmepumpen være på abonnement?

Når du køber en ny varmepumpe, kan du vælge mellem to løsninger: Du kan købe varmepumpen selv, eller du kan lease den. Når du køber varmepumpen, skal du selv finde en montør og selv sørge for den løbende vedligeholdelse. Når du leaser varmepumpen, kan du lidt sammenligne det med en abonnementsløsning, hvor du mod en fast månedlig pris får varmepumpen installeret, og en montør sørger for løbende vedligeholdelse. At købe selv medfører en høj engangsinvestering, men set over tid vil det være billigere, end hvis du vælger abonnementsløsningen, hvor du betaler et startgebyr og en månedlig pris. Begge løsninger er billigere i drift end gas- og oliefyr.  

2: Vælg den rigtige installatør

Installation af varmepumper er en kompleks opgave. Du må selv stille den indvendige og udvendige del af varmepumpen op, men der skal i alle tilfælde en montør til at kontrollere og tilslutte varmepumpen. Sparenergi.dk har en liste over VE-godkendte virksomheder. Listen er altså en oversigt over installatørvirksomheder, hvor mindst én af medarbejderne har været på kursus for at lære at montere varmepumper og andre løsninger inden for vedvarende energi. Antallet af fejl er markant færre, når man bruger en montør fra denne liste VE. VE står for Vedvarende Energi. 

Kommer der snart fjernvarme?

Energistyrelsen anbefaler, at alle danskere bruger enten varmepumpe eller fjernvarme som varmekilde i fremtiden. Alle kommuner skal senest ved årsskiftet lave en energiplan, der viser den langsigtede plan for varme i fremtiden. På kortet kan du blandt andet se, om der er planer om fjernvarme, der hvor du bor. I nogle områder bliver det obligatorisk at blive tilsluttet fjernvarmen, og det kan påvirke, om det er en god forretning at skifte til varmpumpe nu. Spørg i din kommune eller en installatør. 

 

3: Er varmepumpen energieffektiv?

Kig på SCOP-tallet, hvis det er angivet på varmepumpen. SCOP-tallet viser, hvor energieffektiv din varmepumpe er over et helt år – tallet tager altså højde for temperaturudsving i løbet af året. Jo højere SCOP-tal, jo bedre. Varmepumper til jordvarme samt luft til vand-varmepumper bør have et SCOP-tal på 3,5 til 6. For luft til luft-varmepumper skal tallet være over 6, hvis varmepumpen skal være blandt de mest energieffektive. Hvis der ikke er et SCOP-tal, så tjek varmepumpens energimærkning. På varmepumpelisten på sparenergi.dk kan man sammenligne forskellige varmepumper. 

4: Hvor meget støjer varmepumpen?

En luft til luft- og en luft til vand-varmepumpe har en udvendig del, hvor der blandt andet findes en ventilator, der trækker luft ind i varmepumpen, hvor energi fra luften opvarmer væske, der løber i et lukket kredsløb i varmepumpen. Når væsken varmes op, koger og fordamper den - og det varme fra den proces, der blæses ind i huset. Ventilatoren og opvarmningsprocessen støjer, så overvej en varmepumpe, der støjer så lidt som muligt. Du kan få varmepumper, hvor støjens middelværdi er 45 decibel (dB), og varmepumper, der støjer med 58 dB. Hver gang støjen stiger med 10 dB, opfatter øret det som en fordobling af larmen. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

5: Vælg en behovsstyret varmepumpe

De fleste varmepumper sluttes til dit eksisterende anlæg, hvor pumpen opvarmer det vand, der bruges i eksempelvis dine radiatorer. Varmepumpen slår til, når vandet i dit varmeanlæg er 40 grader og stopper opvarmningen, når temperaturen er 50 grader. På den måde slår pumpen til og fra flere gange i døgnet. Hver gang en varmepumpe startes, går der 2 til 3 minutter, før varmeforholdene i varmepumpen er optimale. En behovsstyret varmepumpe finder idealtemperaturen i dit hus og sørger for en mere jævn drift, hvor varmepumpen kører kontinuerligt. Det giver et lavere elforbrug, og på en sæson kan elforbruget være helt op til 20% lavere ved en behovsstyret varmepumpe sammenlignet med en traditionel varmepumpe.  

 

Hvilke varmepumper findes der?

Overordnet set findes der 3 forskellige varmepumper: 

Jord til væske

Pumpen kaldes også et jordvarmeanlæg. Pumpen er blandt de dyreste at anskaffe, men er også mest effektiv og giver den største besparelse på varmeregningen. Der ingen støjgener, og den kan tilsluttes eksisterende varmeanlæg i huset. Jordvarme kræver et stort udeareal ved dit hus, med mindre der graves dybt i lodret retning. 

 

Luft til vand

Er den mest udbredte varmepumpe, og den sluttes til dit eksisterende varmeanlæg og radiatorer eller gulvvarme. Billigere i anskaffelse end jordvarmeanlægget, men giver en god besparelse i forhold til mange andre varmekilder. 

 

Luft til luft

Er billigst i anskaffelse, men giver også den laveste besparelse. Kan ikke bruges sammen med radiatorer, og laver ikke varmt vand til brusebadet, da pumpen laver varm luft. Anbefales især til sommerhuse, der i dag har elvarme, eller som supplement til et gas- eller oliefyr, hvor luft til luft-varmepumpen kan tage toppen af varmeregningen. 

 

4,5%

af det bebyggede danske areal er opvarmet med varmepumper. Lidt over 28% var i 2021 opvarmet med enten olie eller naturgas. 

Kilde: Danmark Statistik. 

Placer varmepumpen rigtigt

En varmepumpe støjer, og i mange boligområder er regler for, hvor meget du må støje. Placerer du ventilatoren, der jo står udenfor, på et fast, hårdt underlag, reflekteres lyden mere, end hvis ventilatoren er placeret tæt ved græs, planter eller underlag, der ikke er helt så fast. 

 

Sænk temperaturen med 1 grad

Vil du spare på energiregningen, kan du med fordel sænke temperaturen i dit hjem med 1 grad. En tommelfingerregel lyder: Hver gang man sænker varmen indendørs med 1 grad, sænker man varmeregningen med 5%

 

Halvt så stor varmeregning

Skifter du fra gasfyr til en varmepumpe, kan du halvere varmeregningen. Besparelsen er stor, selvom elpriserne er historisk høje, da også gaspriserne er mangedoblede. Har du et oliefyr, kan du også reducere udgiften til varme markant, hvis du skifter til en varmepumpe. 

 

Sådan forstår du energimærket

På alle varmepumper kan du finde et energimærke, der skal hjælpe dig med enkelt at finde den mest effektive og mest energivenlige varmepumpe. Gå altid efter en A++ eller en A+++ mærket varmepumpe.

 

 

På sparenergi.dk kan du finde mere om energimærket på varmepumper

Læs mere om