Hvad er sammenhængen mellem angst, stress og depression?

Symptomer på angst, stress og depression kan være nært beslægtede, og lidelserne kan være med til at udløse hinanden. Adjunkt og psykolog Janne Skakon forklarer om sammenhængen.

Stress og depression følges ofte ad. I mange tilfælde udløst af arbejdsrelaterede situationer.

Fysiske symptomer på stress, angst og depression kan ligne hinanden

Angstsymptomer med fysisk ubehag i form af hjertebanken, trykken for brystet og mundtørhed i bestemte situationer kan minde meget om tegn på stress og depression. Det forklarer adjunkt ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet Janne Skakon.
 
»Det kan være svært at vurdere, om symptomerne går i den ene eller anden retning. Stress og depression kan f.eks. være med til at udløse angst, da man typisk er mere sensitiv og sårbar under pres.« 

Stress og depression kan også ofte hænge sammen. Det findes der flere eksempler på i arbejdslivet, hvor nogle mennesker udvikler en depression efter at være blevet sygemeldt med stress. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Det er stressende at have angst

Et menneske der kæmper med angst, kan opleve øget stressniveau, da kroppen bruger mange mentale og fysiske ressourcer på at være i alarmberedskab over for angsten. Det kan virke fysisk og psykisk udmattende, og stress kan derfor  blive en nærliggende konsekvens af angsten.

»Psykologer, der behandler angstpatienter i kognitiv terapi, vil bl.a. arbejde med at reducere de stressende aspekter i dagligdagen,« forklarer Janne Skakon. 
Er du mindre presset i dit liv, er der derfor også, for den gruppe mennesker der er i risikozonen, relativt mindre sandsynlighed for at udvikle angst.
 
Samtidig er arv og miljø problematikken i spil.

»Hvis øvrige familiemedlemmer lider eller tidligere har lidt af angst, kan der være tale om en arveligt disponeret belastning, hvormed risikoen for at udvikle angst bliver større – og det kan så i nogle tilfælde også gælde relateret stress og depression« siger psykologen. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Posttraumatisk stress giver angstsymptomer

Posttraumatisk stress, som vi bl.a. ser det blandt hjemvendte soldater og øvrige der har været udsat for traumatiserende hændelser, er ofte også forbundet med angst. Det kan vise sig ved angsten for samvær med andre eller slet og ret for at gå uden for en dør.

»Her er der tale om at angsten viser sig ved undgåelsesadfærd. Angsten får voldsom betydning for disse menneskers sociale liv og bliver hurtigt en negativ cirkel, som kan være svær at komme ud af, uden hjælp« forklarer Janne Skakon.

Generelt er det vanskeligt at pege på årsager til at angst udvikler sig til stress, depression eller omvendt, da lidelserne kan påvirke hinanden gensidigt. Og ofte ses et kompliceret samspil mellem arv, personlighed og miljø både arbejdsmæssigt og privat, der bliver afgørende for hvordan lidelserne udspiller sig hos det enkelte menneske.