Hvad er forskellen mellem frygt, angst og fobi?

Det kan være svært at skelne mellem frygt, angst og fobier. Er frygt lig med angst, og hvad er en fobi? Psykolog Pia Callesen og Samvirke giver dig svarene.

For nogle kan angsten blive så stærk, at de ikke kommer uden for døren.

Frygt er forbigående

»Frygt er en naturlig reaktion. Det er nødvendigt at frygte at stå foran en løve på en klippekant for at bruge en gammel kliché,« siger psykolog Pia Callesen, der har arbejdet med fobier og angst i 12 år: »For selvfølgelig skal du frygte en løve.«

Hvad er angst?

  • Man lider af angst, når man fortolker ydre begivenheder (for eksempel elevatorer eller flyveture) eller indre begivenheder (for eksempel tanker eller kropslige fornemmelser) som farligere, end de i virkeligheden er.
  • Angst kan effektivt behandles ved hjælp af korttidssamtaleterapi som for eksempel kognitiv eller metakogntiv terapi.    Kilde: Pia Callesen, psykolog

Frygt er et gammelt instinkt, som har været nødvendigt for menneskets overlevelse - et alarmsignal, der var og stadig kan være nødvendigt, når der er fare på færde. Men frygt er modsat angst en forbigående følelse.

En glidende grænse

Grænsen mellem frygt og angst er glidende, og i begge tilfælde kan de fysiske symptomer være ens: Du sveder, dit hjerte banker, og dine knæ skælver.

Selve angstbegrebet har dog fundet for meget vej ind i daglig tale, mener hun.

Angst er ulogisk - for andre

»Ordet angst bliver brugt i flæng og som et synonym for frygt, og det er ofte helt forkert. Først når frygten begynder at ødelægge ens livskvalitet, så den tager meget af ens tid og forhindrer en i at gøre det, man inderst inde gerne vil, er der tale om angst,« siger Pia Callesen, som har været tilknyttet Angstforeningen i 4 år.

Hun forklarer, at angst er at være bange for noget, man i princippet ikke bør frygte.

Et eksempel er generaliseret angst, hvor nogle ramte konstant er bekymrede for, om deres nærmeste kommer ud for en ulykke. Sandsynligheden for dette er meget lille, »men det er ikke altid, at den angstramte kan vurdere, at tankerne er ulogiske, selvom andre synes, de er«, siger hun.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

En fobi er det, man har angst for

En fobi er en generel betegnelse for den ting eller situation, som man er angst for.

Det kan for eksempel være en fobi for slanger eller sociale sammenhænge, som hedder socialfobi. Nogle fobier kan være mere hæmmende end andre. Du støder eksempelvis ikke så tit ind i en slange, men du møder hele tiden mennesker.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Kom ud af din angst

Husk, at det altid er en god idé at tale med din læge, hvis du har angst eller mistanke om det. Hvis du har svært ved at gå til lægen, kan du på Psykiatrifondens hjemmeside læse om, hvem du kan ringe til for at få hjælp.

Angstforeningen arrangerer selvhjælpsgrupper til folk med angst. Ud over det årlige medlemskontingent på 250 kroner koster det ikke noget at deltage. Hvis en af dine nærmeste har angst, holder foreningen gratis og åbne pårørendemøder for alle.

Læs mere om