Hvad betyder faresymbolerne i den daglige husholdning?

Faresymbolerne fortæller dig om farer og risiko ved brug af en række forskellige produkter i din husholdning. Du kender typisk faresymbolerne fra for eksempel vaskepulveret

Forholdsregler

Hæld aldrig indholdet over i en anden beholder


Hvis du hælder produktet over i en anden beholder – f.eks. i en tom sodavandsflaske – kan der ske ulykker, fordi beholderen ikke længere signalerer fare. Og hvis uheldet er ude, så mangler du og lægen de vigtige informationer, som står på etiketten.Bland aldrig faremærkede produkter sammen

Lad være med at blande forskellige rengøringsmidler, da der kan afgives giftige dampe. Andre produkter, der fordamper, kan også give problemer, når du indånder dem, f.eks. lim, imprægneringsmiddel og salmiakspiritus.Opbevar faremærkede produkter utilgængeligt for børn


Børn er nysgerrige af natur og putter alting i munden. Desværre sker det alt for ofte, at børn kommer til at spise og drikke kemikalier, som f.eks. de farverige opvasketabs og lampeolie. Stil derfor altid produkterne steder, hvor børn ikke kan få fat i dem.Smid ikke resterne ud


Du må normalt ikke hælde rester af miljøfarlige kemikalier direkte i kloakken eller smide dem ud sammen med husholdningsaffaldet. På nogle kemikalier angiver etiketten, at rester skal afleveres på genbrugsstationen. Men selv når det ikke står på etiketten, er det altid en god ide at aflevere kemikalierester der.

Koncept for mærket

Forbrugerne skal sikres mod skader, når de bruger produkter, der indeholder kemiske stoffer.

Du har sikkert set det orange/sorte eller det rød/hvide mærke derhjemme på en af de mange dunke eller beholdere, som du har i køkkenet eller i garagen. De orange/sorte faremærker er udfaset, og siden 2010 har de hvid/røde været gældende. Du kan dog møde de orange/sorte faremærker helt frem tili 2017.

Faremærkerne skal sikre dig som forbruger - og de skal anvise, hvordan du skal passe på, når du bruger et produkt, som indeholder farlige kemiske stoffer.

Læs mere om faremærkerne på Miljøstyrelsen side

Krav til produkterne

Farlige kemiske stoffer og produkter skal mærkes med et faresymbol, uanset om de er flydende, på gasform eller på fast form. Flydende produkter kender du - det er for eksempel rengøringsmidler. Gasser kan være lightergas. Produkter i fast form kan være tabletter til opvaskemaskinen eller afløbsrens som pulver.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Sådan afkoder du mærket

Produkter, der er mærket med faremærker, skal også altid have en tekst, der fortæller om risikoen ved brug af produktet, og hvilke forholdsregler, du skal tage, når du bruger produktet.

Under faresymbolet kan du også finde enten "fare" eller "advarsel". Ordet advarsel indikerer mindre alvorlige farer, hvor ordet "fare" indikerer mere alvorlige farer ved forkert brug.

I oversigten herunder kan du se de nye faremærker.

Eksempler på faremærkning

 

Her finder du typisk mærket

    * vaskepulver
    * maling
    * afløbsrens
    * husholdningskemi
    * rengøringsmidler
    * opvaskemidler

Nye mærker

I en årrække har faremærkerne på kemiske produkter været orange og sorte. En ny mærkningsordning er trådt i kraft midt i 2010, og derefter skal produkterne have mærker, der er hvide og røde. Mærkerne er udviklet af FN, og de vil være genkendelige over det meste af verden.

Kontrol

Miljøstyrelsen kontroller, at lovgivningen er overholdt.

Hvis uheldet er ude

Er uheldet ude, så se på etiketten om der er information om førstehjælp. Hvis ubehaget fortsætter, bør du søge lægehjælp enten ved at kontakte en læge eller Giftlinjen på telefon 8212 1212. Hav produktets emballage eller etiket ved hånden, når du søger hjælp.

Artiklen er bragt første gang i sommeren 2010. Siden er opdateret i efteråret 2015.