Forebyg demens med disse 7 råd

25-30 procent af risikoen for at få demens er knyttet til forhold, du selv er herre over. Få her 7 råd til, hvad du kan gøre for at holde den frygtede sygdom på afstand.

Sørg for at holde hjernen beskæftiget med nye ting hele livet og især, når du bliver ældre. Spil f.eks. musik, kort eller computerspil eller lær et nyt sprog. Det kan være med til at holde en demens på afstand. 

Du kan gøre meget for at holde demens på afstand

Risikoen for demens stiger med alderen. I Danmark skønnes det, at op imod 6 procent af befolkningen over 65 år lider af sygdommen, som nedbryder hjernen, så hukommelse, overblik, dømmekraft og taleevne svækkes. Vi kan imidlertid selv gøre meget for at forebygge demens, siger Niels Kasper Jørgensen, som er neuropsykologisk fagkonsulent hos Nationalt Videnscenter for Demens.

»Der er ikke helt enighed blandt forskerne, men man mener, at 25-30 procent af risikoen for at få demens er knyttet til livsstilsfaktorer og altså dermed forhold, man i princippet selv kan ændre på.«

Følg rådene trods usikkerhed om virkning

Der findes en række råd til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil holde hjernen frisk og demensen på afstand. I de fleste tilfælde er det dog svært præcis at bestemme virkningen, da rådene bygger på statistiske analyser af befolkningsgrupper og ikke kontrollerede forsøg, hvor man kan skabe klar evidens. Men det bør ikke tage modet fra dig, siger Niels Kasper Jørgensen. 

»Jeg vil opfordre folk til at følge rådene, selvom vi ikke er helt sikre på effekten. Det er det bedste, vi har lige nu, og jeg synes, man skal gøre, hvad man kan for at forebygge den her forfærdelige tilstand.«

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

7 råd til at forebygge demens

1) Lær nyt – hele livet
Jo mere du bruger din hjerne – jo mere robust bliver den. Den får så at sige mere at stå imod med, hvis en demenssygdom begynder at udvikle sig. Undersøgelser viser, at folk med en lang uddannelse og et varieret og intellektuelt krævende arbejde statistisk set har en lavere risiko for demens end folk med kortere udannelse og relativt rutinepræget arbejde. Sørg for at holde hjernen beskæftiget med nye ting hele livet og især, når du bliver ældre. Spil f.eks. musik, kort eller computerspil eller lær et nyt sprog. Hvad som helst, der stimulerer og udfordrer hjernen, kan formentlig have en gavnlig effekt. Vær samtidig opmærksom på, at effekten svækkes, hvis aktiviteten begynder at blive rutinepræget.

2) Vær fysisk aktiv
Et liv med motion og fysisk aktivitet virker forebyggende på demens, viser forskning. Og det er aldrig for sent at gå i gang med at motionere. Fysisk aktivitet reducerer risikoen for diabetes, overvægt og højt blodtryk, som alle er tilstande, der øger risikoen for demens. Samtidig kan motion være med til at danne nye nerveceller i hjernen, fordi musklerne udskiller et stof under den fysiske aktivitet, der fungerer som en slags væksthormon for nervecellerne.   

3) Vær social
Sociale aktiviteter er stimulerende for hjernen og dens kognitive funktioner. Undersøgelser tyder på, at folk, der har et større socialt netværk og er tilfredse med kvaliteten af deres relationer, statistisk set har lavere risiko for at udvikle demens end dem, der har et lille socialt netværk eller er utilfredse med kvaliteten af deres relationer. Det kan derfor være gavnligt at søge ind i nogle gode fællesskaber eller forsøge at udvide sit sociale netværk, hvis det er småt.  

4) Drik moderate mængder alkohol
Drikker du alkohol i små til moderate mængder, behøver du ikke være nervøs for, at det øger risikoen for demens. Tværtimod viser studier faktisk, at alkohol i beskedne mængder kan mindske risikoen for kredsløbsdemens, hjerte-kar-sygdomme og dødelighed i det hele taget, hvis du vel at mærke holder dig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Har du derimod et højt forbrug af øl, vin og spiritus, er det til gengæld skadeligt og øger risikoen for demens.

5) Spis sundt
Fuldkorn, fisk, planteolier og grøntsager som spinat, broccoli og kål er eksempler på madvarer, der ser ud til at kunne nedsætte risikoen for demens. En sund kost er desuden med til at mindske risikoen for diabetes, overvægt og højt blodtryk, som alle er tilstande, der øger risikoen for demens.

Demens kan komme af mange sygdomme

Man har kendskab til mere end 100 sygdomme, som kan medføre demens. Neurodegenerative sygdomme som f.eks. Alzheimers, der nedbryder hjernens væv, er de mest udbredte årsager til demens. Dernæst kommer sygdomme i hjernens blodkarsystem, der kan føre til kredsløbsdemens.

Kilder: Neuropsykolog Niels Kasper Jørgensen og Nationalt Videnscenter for Demens.

6) Kvit smøgerne
Rygning har nogle kedelige virkninger på blodkarsystemet i hele kroppen. Hjernen er det organ, der har det mest forfinede netværk af blodkar, og derfor er den meget følsom over for forstyrrelser i blodkarsystemet. Rygning fordobler risikoen for kredsløbsdemens, og har rygningen stået på i mange år, er risikoen for Alzheimers 70-80 procent højere end hos ikke rygere. 

7) Kontrollér dit blodtryk, blodsukker og kolesteroltal
Sørg for en gang imellem at få kontrolleret, om dit blodtryk, blodsukker eller kolesteroltal er for højt – især hvis du oplever symptomer. For høje værdier kan nemlig forøge risikoen for demens. Det samme kan dårligt reguleret diabetes.

Læs mere om