Børnesikrede flasker skal være umulige for små hænder at åbne

Klorin og andet ætsende er livsfarligt. Derfor er det er vigtigt, at børnesikrede flasker faktisk er umulige for små hænder at åbne. I Danmark er Teknologisk Institut akkrediteret til at teste, om emballagen lever op til kravene for børnesikring.
Se, hvad vi ellers skriver om: #kemi