Skovkirkegård: Kan jeg blive begravet i skoven?

Et evigt hvilested med fuglefløjt og svajende trækroner. En del danskere ønsker at blive begravet i skoven, og det har i en årrække været muligt - og der kommer flere og flere steder rundt om i landet, hvor det er muligt at nedsætte en urne i skoven. Bliv klogere på fænomenet, og lær også om forskellen på en skovbegravelsesplads og en skovkirkegård

Enkelte kommuner har netop åbnet skovkirkegårde. Senest er det blevet muligt at blive begravet på skovkirkegårde i Odense og Farum

Ingen kister i skoven

Et hvilested i pagt med naturen. Undersøgelser har vist, at op til hver 6. dansker gerne vil begraves i en skov – og de første deciderede skovbegravelsespladser er åbnede i 2013 og 2014. Indtil for nylig har betegnelsen skovkirkegård især været brugt om steder på ”traditionelle” kirkegårde, hvor man har ladet træerne vokse lidt højere og tættere end andre steder, men i dag findes både skovkirkegårde og skovbegravelsespladser. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Skovkirkegården har oftest kun plads til urner

De nyanlagte skovkirkegårde er kendetegnet ved, at de ligger i skovområder væk fra den traditionelle kirkegård. Skovkirkegårdene er typisk anlagt af kirker. Skovkirkegårdene kan også være afsnit på kommunalt anlagte kirkegårde. Typisk er der tale om, at skovkirkegårdene er indviet jord.  Reglerne for skovkirkegårdene er forskellige, men typisk kan du regne med, at:

  • Skovkirkegården oftest kun har plads til urner, men af og til kan du finde kistebegravelsespladser på skovafsnittet
  • Skovkirkegårdene bestyres af kirken og menighedsrådet, og der er typisk tale om indviet jord.
  • Gravstederne er nogle steder umarkerede. Du kan altså ikke regne med, at du må sætte en sten, der hvor urnen bliver sat ned. Nogle kirkegårde tilbyder, at de efterladte kan få en beskrivelse af og et sæt GPS-koordinater der viser, hvor urnen er nedsat, mens andre tilbyder at man kan markere gravestedet med en neutral plade på A5-størrelse, der flugter med bunden.
(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Skovbegravelsespladsen har også kun plads til urner, men du kan ofte få lov at markere stedet med en gravsten

En skovbegravelsesplads kan være i enten kommunal skov eller privatejet skov. Ligger begravelsespladsen i privat skov, er kommunen tilsynsmyndighed. 

  • Skovbegravelsespladsen kun har plads til urnegravsteder
  • Skovbegravelsespladserne ligger typisk som en lille del af et større skovområde
  • Urnen skal være i ler, bark eller andet letnedbrydeligt materiale
  • På de fleste privatejede skovbegravelsespladser er det muligt at lave en lille, beskeden markering af gravstedet. 

I skrivende stund (2024) er der 20 begravelsespladser i skove i Danmark. Du kan se en liste over skovbegravelsespladserne hos Skovbegravelse.dk

Artiklen blev første gang udgivet 12. marts 2013 og er løbende opdateret, seneste redigering af artiklen er sket i juni 2024.

Læs mere om