Kan jeg blive begravet hjemme?

Du kan blive begravet på din egen jord, men der er en række krav der skal overholdes. Du skal blandt andet skrive en ansøgning og have tinglyst dokumenterne, før du kan begraves på privat grund.
Æbletræ i have

Vil du begraves under dit æbletræ? Det kan lade sig gøre at få nedsænket sin urne, hvis man har en grund på mindst 5000 kvadratmeter.

Har du en stor grund, kan du blive begravet på privat jord

Drømmer du om at blive begravet under æbletræet eller under brombærbuskene i havens kant, kan det være muligt at blive begravet hjemme. Dog er der en række bestemmelser, der skal overholdes, før du kan få tilladelse til at ligge i din egen have, når du er død. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Først skal der ansøges om tilladelse

Først og fremmest skal du ansøge Stiftsøvrigheden om tilladelse til at blive begravet på privat grund. Du må ikke blive begravet privat uden den tilladelse. Ansøgningen skal sendes til det stift, hvor den private grund ligger. 

Ansøgningen skal oplyse navn og CPR-nummer på den person, hvis urne ønskes nedsat på den private grund. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om matrikelnummer og adresse for den ejendom, hvor urnen ønskes nedsat. Det anbefales, at medsende et kortbilag hvor det er markeret, hvor urnen ønskes nedsat.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Regler skal overholdes

Derudover skal du overholde følgende regler: 

  • Grunden, hvor du skal begraves, skal være mindst 5000 kvadratmeter stor
  • Stedet, hvor urnen nedsættes, må ikke markeres. Der må altså ikke være en sten eller mindesmærke, som gør at stedet for udseende af begravelsesplads. 
  • Urnen, som asken er i, skal bestå af et materiale, der er opløseligt i vand. Det kan eksempelvis være støbt papirmasse eller pap. 
  • Urnen skal nedgraves i mindst 1 meters dybde. 
  • På ejendommen skal tinglyses en deklaration, som gør den til enhver tid værende ejer forpligtet til at afholde sig fra at grave så dybt på stedet, at urnen kan berøres. Forpligtelsen gælder 10 år. 

Der gives ikke tilladelse til kistebegravelser på privat jord.

Læs mere om