Podcast: Vil du dele din mælk med kalven?

Bedre dyrevelfærd betyder dyrere mælk - eller hvad? I denne udgave af Samvirke Mellem Linjerne fortæller journalist Louise Hededam om et besøg i en svensk forskningsstald, hvor malkeko og kalv får lov til at gå sammen i 3 måneder, så kalven kan patte hos sin mor. Men hvilke omkostninger er der forbundet med det for bondemanden? Du får også svar på, hvilke tiltag der i øjeblikket arbejdes på for at gøre mælkeproduktionen mere klimavenlig.

Find »Samvirke Mellem Linjerne« på Apple Podcast SpotifyPodimo eller der, hvor du normalt hører dine podcast. Du kan også høre denne episode herunder.  

Mælk i en plastikhandske bliver malket ud af hånd

Forbrugernes ønske om større hensyn til dyrevelfærd og klima skubber til mælkeproduktionen.  

Hvad koster bedre dyrevelfærd?

Når en malkekos kalv kommer til verden, bliver den normalt fjernet fra sin mor 12-24 timer efter fødslen. Men i Sverige eksperimenterer forskere fra Sveriges Landbrugsuniversitet i Uppsala med at lade ko og kalv gå sammen i 3 måneder, så kalven kan få lov til at patte hos sin mor. Spørgsmålet er, om det går ud over mængden af mælk, som mor-koen kan levere til malkemaskinen og dermed til forbrugerne. Og bliver kalvene mere sky og sværere at håndtere for bondemanden senere, når de selv skal til at levere mælk, hvis de ikke tidligt er blevet vænnet til at blive fodret af mennesker?

Forsøgskalvene i Uppsala var i hvert fald hverken sky eller tilbageholdende, da journalist Louise Hededam besøgte Sveriges Landbrugsuniversitet og forsker Sigrid Agenäs for at få svar på, om bedre dyrevelfærd også betyder større produktionsomkostninger - og i sidste ende dyrere mælk for forbrugeren. Det fortæller hun om i denne udgave af Samvirke Mellem Linjerne, hvor du også får svar på, hvilke tiltag, der arbejdes på for at gøre produktionen af mælk mere klimavenlig. Måske kommer vi en dag til at drikke mælk, der er fremstillet helt uden en ko.