Må du save grene af naboens træ?

En stor gren på naboens træ spærrer for hele din smukke udsigt, og skygger for solen. Men naboen nægter at beskære træet. Må du selv finde motorsaven frem?En stor gren på naboens træ spærrer for hele din smukke udsigt, og skygger for solen. Men naboen nægter at beskære træet. Må du selv finde motorsaven frem?

Hvis der hænger gamle, rådne grene ind over din grund, og de udgør en sikkerhedsfare, kan du kræve, at naboen skærer grenene af.

Svaret er nej

Som udgangspunkt må du ikke beskære din nabos træer, og du kan heller ikke kræve, at naboen selv går i gang med motorsaven.

3 undtagelser: Her må du beskære naboens træ

Der er dog fastsat 3 undtagelser i Hegnsloven, der kan give dig ret til at save grene af naboens træ, oplyser Bolius.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Naboen skal beskære sit træ, hvis:

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

1) Grenene vokser gennem hegnet

Hvis der vokser grene fra naboens træer igennem jeres fælles hegn, eller grenene hænger så lavt over hegnet, at det skades, må du gerne kappe grenene af i skellinjen.

2) Grenene hænger for lavt

Hvis grenene fra naboens træ hænger så lavt ind over din grund, at du ikke kan komme til med dine havemaskiner, må du gerne beskære grenene i skellinjen.

3) Grenene udgør sikkerhedsfare

Hvis der hænger gamle, rådne grene ind over din grund, og de udgør en sikkerhedsfare, kan du kræve, at naboen skærer grenene af. Her må du ikke selv gå i gang med beskæringen.

I tilfælde 1 og 2 kan du selv beskære de grene, der er problemer med. I tilfælde 3 skal du kontakte det lokale hegnssyn, som kan pålægge naboen at beskære træet.

Tal med din nabo, før du beskærer

Det er dog altid en god idé at forsøge at tale dig til rette med din nabo, inden du tyr til Hegnssynet, for at se om I kan indgå et kompromis.

Den løsning er både hurtigere, billigere og bedre for jeres fortsatte naboskab end at inddrage myndighederne.

Andre tilfælde – hvad kan du gøre?

Hvis din situation er helt anderledes end de 3 ovennævnte eksempler, og der fx er et stort træ på nabogrunden, der skygger for hele din have eller spærrer for den skønne udsigt, er sagen ikke omfattet af Hegnsloven.

Det betyder, at du ikke kan inddrage hegnssynet. I stedet kan du vælge at lægge sag an mod din nabo, men den mulighed bør du kun gribe til i yderste nødstilfælde, da det indebærer høje udgifter til advokatregninger, det vil sandsynligvis blive en stor belastning for jeres naboskab, og du har ingen garanti for at vinde.

Eksempler. Sådan har retten dømt i sager om høje træer:

Der er ingen klare regler for, hvor meget naboens træ skal genere dig, før du kan få rettens ord for, at det skal fældes. Men et par tidligere domme kan give dig et indtryk af retspraksis:

19 m højt træ skulle fældes: I 2009 afgjorde Vestre Landsret, at en boligejer i et villakvarter i Herning skulle fælde sin 19 m høje nordmannsgran eller skære den ned til 3 m højde, fordi den skyggede for eftermiddagssolen i naboens gårdhave. Boligejeren skulle desuden betale sagens omkostninger på 12.500 kr. Læs referat af sagen her.

25 m højt træ kunne blive stående. I 1999 afgjorde Østre Landsret, at en 25 m høj ahorn i Hareskovby kunne blive stående, selvom kronen rakte ind over skellinjen, og træet skyggede for naboens terrasse. Landsretten lagde vægt på, at området havde en lokalplan for bevaring af kvarterets særpræg – herunder skovagtig beplantning, og at træet allerede stod der, da naboen købte sin ejendom.

Læs mere om